Hamnesjefen er avliva

I går gjekk svana til angrep i Os hamn igjen - i dag er den død.

Hamnesjefen er no avliva (arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Andris Hamretorsdag 03. aug. 2017 08:30

Onsdag ettermiddag gjekk Hamnesjefen til angrep på to venninner i båt, den eine jenta hamna i sjøen.

Torsdag morgon er knoppsvanehannen død.

– Er avliva

Fungerande ordførar Laila Marie Reiertsen (Frp) stadfestar til Midtsiden torsdag morgon at Hamnesjefen ikkje lenger regjerer i hamna.

– Han er avliva. Eg veit ikkje korleis og nøyaktig når det skjedde, men det har blitt tatt hand om. Det er landbrukskontoret som har effektuert vedtaket.

Vedtaket om felling var gyldig frå 23. juli til 6. august, men fristen blei forlenga (ikkje "utsett", slik enkelte aviser skriv) med to veker mens kommunen og Svanehjelpen skulle undersøkja om det var mogleg å flytta svanen.

– Er det på bakgrunn av episoden i går at det no skjedde?

– Dette er jo noko som har bygd seg opp over tid. Vi hadde jo felliingsvedtaket, og sjekka om det var mogleg å flytta den, men episoden i går gjorde ikkje saka betre, seier Reiertsen.

Pressemelding frå kommunen

Os kommune kom torsdag formiddag ut med følgjande pressemelding:

«Etter at leiinga i kommunen i går vart gjort merksame på at «Hamnesjefen» igjen hadde gått til angrep på folk i gjestehavna i Os, vart det seint i går kveld tatt avgjerd om å avlive «Hamnesjefen». Det var ikkje hendingar i forkant av angrepet som ga grunn til eit slikt uprovosert åtak.

Vedtaket frå 3 juli vart sett i verk i natt og svana er no avliva av viltforvaltinga i kommunen.

Det er vanleg at knoppsvanene hekkar tett innpå folk og stort sett lever svaner og menneske godt i lag. Særleg i hekketida oppfører svanene seg naturleg aggressivt, men det er uvanleg at konfliktnivået gjer felling nødvendig. Det har vore fleire forsøk på å finne alternativ til avliving, men dei førte ikkje fram.

Når Os kommune likevel har gått til det skrittet å avlive «Hamnesjefen» er dette fordi han har utvikla ein aggressivitet som etter kvart har gjort det naudsynt med avliving for å sikre tryggleik til publikum. Vedtaket blei fatta 3. juli med fellingsløyve 23.7 -6.8. 31.7 blei fristen forlenga med 14 dagar til 19.8. Det var semje om at dersom det skulle skje ei hending til før avliving, eller alternativ var gjennomført, ville vedtaket straks bli effektuert. Etter hendinga i går konkluderte kommuneleiinga med at vi ikkje kunne ta ansvaret for å sende bort Havnesjefen, med fare for at han skulle skade folk på ein ny plass.»

«Hamnesjefen»-saka:

• Eit knoppsvanepar har sidan 2011 hekka i Oselvo. Hannen har fått tilnamnet «Hamnesjefen».

• Hamnesjefen har vore i fleire konfrontasjonar med ungar i båt. Ved minst eitt tilfelle ramla båtførar i sjøen, ein annan har køyrd i stolpen på Osbrua då han blei distrahert av svanen.

• Hamnesjefen gjekk fredag 30. juni til angrep på ei barnehagejente som vassa i Mobergsvika.

• Kommentar: Bør «Hamnesjefen» fjernast?

• Måndag 3. juli fatta Os kommune vedtak om felling, gyldig frå 23. juli og to veker fram (felling innan søndag 6. august).

• Fredag 21. juli sa Miljødirektoratet nei til eventuell flytting av svanen, måndag 24. juli, etter møte mellom Svanehjelpen i Os og Os kommune, blei effektuering av vedtaket sett på ventfor å undersøkja om svana likevel kan flyttast.

• Måndag 31. juli demonstrerte 30 aktivistar framfor rådhuset mot fellingsvedtaket. Då blei det klart at landbrukssjefen har forlenga vedtaket med 14 dagar, altså til 20. august.

• 2. august: Advokat hevdar vedtaket om felling er ugyldig.

• 2. august: Jente hamna på sjøen etter at Hamnesjefen angrep to jenter i ein båt.

• 3. august: Kommunen effektuerte fellingsvedtaket.

Vi ber lesarar som kommenterer om å halda ein sakleg tone!


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.