Lokal | 19. feb. 2021

Har du fått SMS om avlaupet ditt?

Nytt gebyr for innbyggarar med privat anlegg.

Har du fått SMS om avlaupet ditt?
Feittsamling i kommunalt reinseanlegg. (Ill. foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 19. feb. 2021 08:52

Torsdag ettermiddag sendte Bjørnafjorden kommune ut tekstmelding med informasjon om endra gebyr for avlaup og slamtømming.

Etter forureiningsforskrifta skal alle med private avlaupsanlegg betala tilsynsgebyr.

Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok nye betalingssatsar, avgifter og gebyr for Bjørnafjorden kommune 15. desember.

Gruppe 1: Privat avløpsanlegg som ikkje er tilknytt offentleg nett
Gebyr for tilsyn av privat anlegg på kr 500,- eks. mva. per bueining.

Gruppe 2: Privat avløpsanlegg tilknytt offentleg nett
Gebyr på kr 1500,- eks. mva. Dette gebyret er nytt og går til drifta av det kommunale leidningsnettet. Gebyret kjem i tillegg til slamtømmingsgebyret. Private anlegg som er tilknytt offentleg nett vil ikkje få gebyr for tilsyn.

Felles for gruppe 1 og 2:
Kommunen er ansvarleg for slamtømming av reinseanlegga i kommunen.

  • Minireinseanlegg: kvart år for bustad og annakvart år for fritidsbustad
  • Større avløpsanlegg: kvart år eller annakvart år
  • Mindre slamavskiljar: annakvart år for bustad og kvart fjerde år for fritidsbustad
  • Tett tank: kvart år

Tømmefrekvens
Tømminga blir gjennomført av Norva24 som har rammeavtale med kommunen. Dei sender ut varsel på SMS og/eller e-post til tinglyst eigar av bygget 1-2 veker før tømming.

Lurer du på kor tid neste tømming er, eller kor tid førre tømming var?

For å sjå tømmefrekvensen anlegget ditt har i dag, gå til mintank.no og skriv inn gnr/bnr: https://mintank.no/mintank#bjornafjorden

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.