Lokal | 06. mars 2013

Har fått sluttdato

I 2012 blei det klart at Os postkontor er eit av dei 149 postkontora som blir lagt ned og erstatta av Post i Butikk. No har dei fått datoen for siste dag.

Lillian Øye saman med butikksjef Per Kristian Vik. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kari M. Lyssandonsdag 06. mars 2013 21:22

Veke 12 2014 blir siste veka for Os Postkontor.

For butikksjef Per Kristian Vik, som har vore tilsett i Posten sidan 1969, er det å skifta arbeidsgjevar ikkje eit alternativ.

- Om ein har passert pensjonsalder blir du sagt opp, sidan du då kan motta pensjon, fortel Vik.

- Eg er ein av dei som er i pensjonsalder, men om det er mogleg så ønskjer eg å halda fram med å arbeida for Posten.

Medan dei tilsette mellom 59 og 62 år er verna, og kan ikkje seiast opp, får tilsette under 59 år sluttpakke om ikkje Posten klarer å finna anna arbeid til dei.

Mange med lang fartstid

– Vi har ein veldig triveleg arbeidsplass, seier Lillian Øye.

Posten på Os har 6 tilsette fordelt på 4,1 årsverk.

– Alle som jobbar her har vore tilsett i over 30 år, det seier vel sitt. Tre av oss har vore her i over 40 år.

Ho ser ikkje for seg at ho kjem til å byrja i Post-i-butikk.

– Daglegvarebransjen har heller ikkje vore på headhunting, noko eg synest er litt overraskande, seier Vik.

Tida har endra seg

- Posten har greie avtalar, men når postmengda har minka så mykje som ho har gjort dei siste åra, så er det ikkje lett å skaffa jobb til alle.

Postkontoret på Os blir i 2014 flytta til Rimi og blir Post i Butikk. Dei får då same henteområde som Os postkomtor har i dag. Meny held fram som no.

Tida har endra seg med den digitale utvilkinga, folk sender ikkje så ofte brev i papirform lenger, og køen til banktenester er glissen.

- Før stod folk i kø for å betala rekningar i banken, medan no er det nokre usle få innbetalingar per dag.

- Sett i frå det synspunktet så måtte Posten gjere nokre grep, men eg hadde ikke trudd det skulle enda slik då eg byrja å arbeida i Posten, seier Vik.

Kva med postboksane?

Ved sidan av sending og henting av pakkar er postkasse ei sentral teneste.

– Vi har 420 postboksar, men ikkje alle er i bruk.

I dag er det rundt 120 bedrifter og 180 privatpersonar som leiger postboks i Os.

– Det var fleire før. Det kostar berre 960 kroner i året for vanleg storleik, anten det er bedrift eller privatpersonar. Men då eg starta i Posten kosta det 25 i året, så det kan jo henda at nokon synest det er dyrt.

– Blir også postboksane flytta til Rimi?

– Ja, det skal dei bli. Men om dei set av plass til 420 boksar veit eg ikkje, seier Per Kristian Vik.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.