Leigetakarane pussa opp våren 2015. No har huseigar kjøpt inventaret frå buet. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Har kjøpt inventaret frå konkursbuet

Kan Halhjem Kafé få nytt liv?

image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Fredag 26. januar skal Halhjem Kjøkken AS si konkursbegjæring behandlast i retten.

Huseigar Karla Larsen, som søndag 15. mars 2015 hadde siste opningsdag i den 49 år gamle familieverksemda Halhjem Kafé, har kjøpt alt inventar ut av buet.

– Eg vil snart ut i marknaden for å sjå etter nye leigetakarar. Det har vore to-tre interessentar allereie, seier Karla.

Tap, gevinst og risiko

Huseigar er ein av dei større kreditorane i buet. Familiemedlem og tidlegare revisor Roald Stigen hjelper Karla med papirarbeidet etter at leigetakaren leverte oppbod.

– Vi reknar ikkje med at det er pengar i buet, og ser desse pengane som tapt, seier Stigen.

Larsen fortel at ho fekk leige for det første året. Dette året var leiga redusert, sidan leigetakarane brukte mykje pengar på å pussa opp.

– Totalt sett har det nok vore ein gevinst, for leigetakarane gjorde ein omfattande jobb med å pussa opp både kjøkken og to etasjar med restaurant og selskapslokale. Inventaret fekk eg kjøpt til ein fin pris.

– Men det har blitt nokre utgifter og tapte inntekter, så eg håper å få på plass ny leigetakar snart.

– For fint til å stå tomt

Halhjem Kjøkken AS fekk 2,5 år med drift. Omsetnaden løfta seg frå 1,4 til 1,9 millionar frå 2015 (opna i mai 2015) til første år med heilårsdrift, 2016. Underskotet blei redusert frå 1,4 til 0,5 millionar kroner.

Som Os & Fusaposten og Bergensavisen omtalte i haust, så hevda eigarane av restaurantselskapet at dei hadde ein avtale med Veidekke, som Veidekke ikkje heldt. Då Halhjem Kjøkken AS tapte i retten, leverte dei oppbod.

Karla er ikkje interessert i å opna kafé igjen sjølv, men synest lokalet er for fint til å stå ubrukt.

– Å berre driva utleige av selskapslokale er jo eit alternativ, men i så fall ikkje noko eg har lyst å styra med sjølv. Uansett vil eg først prøva å få inn ein leigetakar som vil driva både kafé eller restaurant, og som eventuelt leiger ut eller opnar for større selskap.

 

 

Fleire saker