Trond Hope, her før opning av søndagsopen Rema i fjor sommar. (Foto: KVB)
Trond Hope, her før opning av søndagsopen Rema i fjor sommar. (Foto: KVB)

Held stengt komande søndag

Daglegvarebransjen er i balanse etter hamstringa - no handlar alt om smittevern.

Kjetil Vasby Bruarøy
19. mars 2020 - 15:48

Søndag hadde dei søndagsopne butikkane i Os ei grense på 5 (Vedholmen), 8 (Coop) og 10 (Rema) kundar inne i butikken på same tid.

I dag seier Trond Hope at Rema 1000 Kuven stasjon sin søndagsopne butikk blir midlertidig stengt i samband med smitteverntiltak.

– I samband med styresmaktene sine anbefalingar om éin meters avstand, og det kompakte arealet ein søndagsopen butikk har, vel vi å stenga den søndagsopne butikken inntil vidare. Dette gjeld oss og til saman fem i bergensområdet.

– Vi har spurd Stortinget om å halda hovudbutikken open, for å gi god avstand og betra tryggleik, men fekk nei. Samtidig har vi ikkje fått føringar for den søndagsopne, så vi stenger på eige initiativ.

– Blir det framleis ope til midnatt dei andre dagane?

– Ja, vi har foreløpig ikkje plan om å redusera opningstidene i hovudbutikken. Vi tenkjer det kan vera eit greit smitteverntiltak å spreia handelen utover fleire timar.

Andre held fram om søndagane

Anne Brimsholm hos Bunnpris Vedholmen Landhandel seier dei held ope også søndag.

– Vi har den same butikken heile veka. Anbefalinga vi har fått er maks 8 kundar, men då vi i periodar har tre tilsette på jobb har vi sett grensa til 5 kundar inne - og held denne grensa heile veka.

– Vi har òg auka veldig på mengda utkøyring til kundar. Vanlegvis køyrer vi ut til dei eldre i Øyane om fredagen, no køyrer vi ut varer kvar dag.

Hos Coop Extra på AMFI Os har dei foreløpig ikkje tatt stilling til om det blir open søndagsbutikk førstkomande helg.

– I utgangspunktet held vi ope, men ting endrar seg raskt desse dagar.

Færre kundar - meir handel

Både Coop og Rema fortel om fleire smitteverntiltak - og at hamstinga er over.

Det er færre kundar i butikken, men fleire varer i handlekorga. Omsetnaden dag for dag er no som før.

Utvalet er òg omtrent tilbake til normalen, men enkelte varegrupper er det noko etterslep på.