Himo overtar eigedomen til Os Sandblåsing

... men det 35 år gamle overflate-selskapet er framleis for sal.

Børge H. Moberg sine byggefirma flyttar no inn i 2. etasje, mens Os Sandblåsing held fram som leigetakar. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 16. feb. 2018 12:14

Bildeserie:

Når kontora er ferdige skal fasaden pussast opp. (Foto: KVB)
Himo får nye kontor - og ledige kontor for utleige. (Foto: KVB)
Bjørn Orrebakken vil framleis selja Os Sandblåsing. (Foto: KVB)
Gundars Kugis er leiar og medeigar i Børge Moberg sine firma. (Foto: KVB)
Når kontora er ferdige skal fasaden pussast opp. (Foto: KVB)
Himo får nye kontor - og ledige kontor for utleige. (Foto: KVB)
1 av 4
Himo får nye kontor - og ledige kontor for utleige. (Foto: KVB)
Bjørn Orrebakken vil framleis selja Os Sandblåsing. (Foto: KVB)
Gundars Kugis er leiar og medeigar i Børge Moberg sine firma. (Foto: KVB)
Når kontora er ferdige skal fasaden pussast opp. (Foto: KVB)

I januar i fjor fortalte Bjørn Orrebakken at han ville selja både eigedomen og selskapet han har drive sidan 1983.

– Eg har jobba med dette sidan 1983. No vil eg trappa ned, tida er inne for at nye krefter tar over, sa Bjørn til Midtsiden i 2017.

No har selskapet som eig Himo AS, Moderne Eiendom AS, kjøpt eigedomen.

– Dei kjøpte holdingsselskapet vårt, Overflatesenteret AS, for å få hand om eigedomen. Så har vi kjøpt Os Sandblåsing AS ut og fått leigekontrakt med dei nye eigarane.

– Mindre sårbar med fleire småkundar

Os Sandblåsing AS, som på det meste har hatt 30-40 mann i arbeid, har trappa ned i takt med marknaden, men er framleis eit selskap med omsetnad på over tre millionar.

• Les òg: Gode flater med nytt belegg

– Selskapet har ei lang historie og mykje god kompetanse og utstyr. Fleire av tidlegare kundar har blitt kjøpt opp eller vore ramma av nedgangen i olje og gass.

– I dag har vi fleire små kundar, og det er kanskje meir stabilt enn å ha 1-2 store kundar, seier Bjørn, som håper selskapet vil få nye eigarar.

Himo i vekst - satsar på sal av element

Gründer Børge Hirth Moberg, også han frå Os, har med Himo AS bygd over hundre hus, blant anna i Hegglandsdalen, der det først blei bygd og selt 16 bustadar og 15 av 22 i neste område er selt.

Han eig 90 prosent av holdingsselskapet Moderne Eiendom AS, som no har kjøpt bygg og tomt i Ulvenvegen.

– Ved sidan av å bygga og å utvikla eigedomar i eigen regi, eig vi ein elementfabrikk i Latvia. Sal av element til andre bustadutviklarar og byggmeisterar, frå selskapet Himohus AS, har auka. Her har vi planar om ekspansjon, seier Moberg.

Himo AS har hatt omsetnad på 23-30 millionar kroner i 2014-2016, Himo Utvikling AS har lagt på 37 og 41 millionar dei siste to åra. No seglar Himohus AS opp. Alle er 100 prosent eigde av Moderne Eiendom AS, der Moberg har tatt leiar for produksjon og montering, Gunders Kugis, med på eigarsida.

– Dei fleste som jobbar hos meg har vore med omtrent sidan start. Gunders har jobba med meg i nesten ti år, og er ein dyktig og viktig mann for selskapa våre.

Får fleire kontor - også til utleige

Eigedomen i Ulvenvegen er på litt over 2,2 mål med 40 parkeringsplassar og eit industribygg frå 1967 (renovert i 1987) på 880 kvadratmeter.

– Mens vi leiger ut førsteetasjen har vi rundt 250 kvadratmeter i 2. etasje. Vi starta oppussing for ei veke sidan og har allereie dei første kontora innflyttingsklare.

I alt kjem det 7 kontor, møterom, 2 kjøkken og 2 bad i etasjen.

– Vi vaks ut av kontoret vårt i Jordmorsvingen, men når vi er ferdige med å innreia dei nye kontora så har vi meir plass enn vi treng sjølv. Det kjem til å koma noko ledig plass for utleige, seier Børge.

Når Himo er ferdige på innsida skal fasaden rustast opp.

Eigedomen ligg to steinkast frå Svegatjørn, som i 2022 blir starten på nyevegen til Bergen, 11-12 km frå Rådal når vegen er opna.

– Vi er nøgde med å sikra oss denne eigedomen, seier Børge H. Moberg.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.