Dagens nedrykk går inn i neste historiebok - men kan samanliknast med nedrykket i 1996. (Os Turn si jubileumsbok frå 2005)

Historisk nedtur

Os sitt A-lag har aldri før spelt på femte nivå. Nedrykket liknar likevel på 1996.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Os hadde alt mot seg i serieinnspurten og rykker ned etter dagens 0-1-tap for serieleiar Brattvåg.

Nedrykket er historisk, i 2018 speler Os for første gong på femte nivå, nivået Søfteland var nær på å rykka opp til både i fjor og i år.

Her er litt av Os Fotball si nyare historie i divisjonssystemet:

Opp og ned sidan 1975

• Etter opprykk til øvste nivå i 1974 og nedrykk etter eit år utan siger i toppdivisjonen i 1975 låg Os på nest øvste nivå fram til og med nedrykket i 1980.

• Frå 1981 til 1989 spelte Os på nivå 3, sist dei var på nest øvste nivå var i 1990-1992.

• Første store nedtur kom i 1996. Etter 48 år på dei tre øvste nivåa var Os Fotball for første gong nede på nivå fire, dagens 3. divisjon.

Tøffare i 2017 enn i 1997

I 1997 var det opprykk og Os heldt seg i 2. divisjon til og med 2000.

Neste opprykk til 2. divisjon kom i 2006 (ned igjen i 2008) og i 2009 (nedrykk i 2010).

Trass det historiske låge nivået, mengda lag som er over Os i norsk fotball er ikkje mykje større enn i 1997:

• I 1997 var det 8 avdelingar i 2. divisjon, no er det 2.

• Etter omlegginga i 2016 stramma NFF dessutan 3. divisjon inn frå 12 til 6 avdelingar.

Mengda lag på tre øvste nivå var 144 i 2016, i år er det 60.

Tar vi med 84 lag på nivå 4 (6 avdelingar i 3. divisjon) er vi oppe i same tal, altså 144 lag over der Os står i dag.

Dette er neppe meir enn mager trøyst i dag, vi vil tru at både leiinga og supportarane til Os Fotball forventar opprykk i 2018.

Fleire saker