Hjellemarka opnar seg

Bøe & Lepsøy var spent på responsen i nytt terreng i Hjellemarka, men brått lausna det og no byrjar dei første husa snart å reisa seg.

Dagleg leiar i Bøe & Lepsøy Utbygging AS, Steinar Jensen (midten), saman med Birger Heggeland og Roger Bøe i Vestafjell. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 10. feb. 2013 10:02

I juni var det salsstart på dei første 18 av i alt 180 nye hus Bøe & Lepsøy Utbygging AS skal selja i Hjellemarka på Søfteland.

Les òg: Fekk selt før ferien

– Vi var naturlegvis spent, sidan dette terrenget er stort og nytt og ligg litt skjult for dei fleste, men dei to dyraste gjekk med éin gong og salet heldt fram etter ferien, seier dagleg leiar i Bøe & Lepsøy Utbygging AS, Steinar Jensen.

I november var over 60 prosent av første del selt og 22. november blei det beslutta byggestart.

Venteliste på leilegheiter

Det store utbyggingsområdet er delt i ni trinn. Første trinn, felt B5, besto i utgangspunktet av 8 leilegheiter og 10 rekkehus fordelt på 2 bygg.

– Vi bygger no tre rekkehus. Men leilegheitene blei selt raskare, sidan desember har vi ikkje hatt fleire å selja.

Derfor søkjer utbyggar no om å få teikna om det eine bygget med tre rekkehus til eit leilegheitshus med seks husvære.

– Vi håper vi får dette til for vi har ei god liste med interressentar. Det kjem fleire husvære seinare òg, men det ville vore fint å ha desse å tilby allereie no i trinn 1.

Unge og godt vaksne

Responsen har i hovudsak kome frå nærområdet Søfteland, men også frå Bergen og andre stadar i Os.

– I hovudsak er det to aldersgrupper som har kjøpt, unge nyetablerarar i starten av 20-åra og vaksne som kvittar seg med einebustad og vil ha noko mindre når ungane deira har blitt vaksne.

– Men vi har også hatt fleire innom som seier dei vil venta, dei vil sjå at vi kjem i gang. No er vi i gang og det kjem nok til å gå slag i slag framover.

– Fin natur mellom Os og Søfteland

Jensen fortel at kjøparane seier dei set pris på nærleik til den komande barnehagen i bustadfeltet, til skule og butikk på Søfteland og kort avstand til Os sentrum.

– Men viktigast er omgjevnadane, skog, vatn og ro.

– Fin furuskog og vatn å bada i, eller som no, stå på skøyter på, er noko fleire av interessentane og kjøparane nemner.

Prosjektering av trinn 2 og Lekven

Medan salet og bygginga av felt 1 er godt i gang driv BLU med prosjektering av neste trinn, nokre større leilegheitsbygg i "B6", feltet i skråningen over det første byggetrinnet.

– Dette feltet blir lagt ut for sal før sommaren med plan om innflytting i løpet av 2014, seier Jensen.

Parallelt driv selskapet prosjektering av to leilegheitsbygg med til saman 35 husvære i Bøe & Lepsøy Utbygging sitt område på Lekven.

Nytt kryss og ny barnehage

I Hjellemarka skal den nye vegen gå frå dagens innkjørsel gjennom feltet og ned mot Hetleflåten for tilkopling til Byvegen i nytt kryss.

Arbeidet med vegen er godt i gang, og løyser ut eit bustadområde Markhus Bygg AS skal selja.

Vegen går også fram til ei tomt Hjellemarka FUS Barnehage, som held til i midlertidige lokale bak Søfteland skule, skal bygga på og flytta til.

– Krysset er ikkje ferdig forma, men det blir etter det eg kjenner til jobba med saka, seier Steinar Jensen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.