Lokal | 22. mai 2010

Hjelper synshemma – fekk pris

Hans Bjørn Bakketeig har i løpet av dei ti siste åra vore med å hjelpe omlag 4000 synshemma born i Moldova. No vert han heidra for livsverket.

Hjelper synshemma – fekk pris
Andris Hamrelørdag 22. mai 2010 07:18

Nyleg fekk han Noreg Optikerforbund sin samfunnspris for arbeidet han har gjort for å etablere eit nasjonalt kompetansesenter for synshemma.

Det er litt av ei historie Hans Bjørn Bakketeig fortel når midtsiden.no får tak i han på telefonen berre timer før han set seg på flyet for ein ny tur til Moldova.

Fekk spørsmålet for ti år siden
For ti år fekk han ein forespørsel om å bidra til å lære opp pedagogar og augelegar i utgreiing og behandling av synshemma i Moldova.

- Eg var då involvert i eit tilsvarande prosjekt i Polen. Nokon hadde fått med seg arbeidet vi gjorde der og spurte om vi kunne gjera noko tilsvarande i Chisinau i Moldova, fortel Bakketeig.

- I Polen hadde vi fokuset på å læra opp pedagogar i ei tidleg diagostisering. Vi tenkt at vi kunne gjera det samme i Moldova, men det fann vi fort ut blei feil. Vi måtte i staden ta for oss dei offentleg tilsette augelegane i landet, og byggje deira kompetanse.

Byggjer helsetenesten
Organisasjonen Bakketeig er ein del av «Hjelp Moldova» har til no vore med på å utstyre 10 – 15 poliklinikkar og 6 sjukehus.

Alt frå kler til enkelt medisinsk utstyr og avanserte lasarar for operasjonar av gråstær og netthinneproblematikk har dei bidrege med.

- I løpet av dei ti åra vi har vore i Moldova har vi sendt omlag 60 trailarar med ulikt utstyr nedover. Vi har mellomanna ein der borte no, seier Bakketeig.

Det må då bli mykje pengar det er snakk om i løpet av åra lurer vi på.

- Ja, det er klart at det er store verdiar vi har bidrege med. Eg veit ikkje nøyaktig kor mykje det har kosta, men trailarane tek 90 kubikk, og når utstyret på ein pall åleine kan koste omlag ein halv million er det klart at det har blitt mykje pengar i løpet av åra, svarar Bjørn Tore.

Takkar arbeidsgjevaren
Bjørn Tore Bakketeig er tilset som optikar ved NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland.

Der har dei fått mykje utrangert, men fullt brukanes utstyr fortel han. I tillegg har Grieg Foundation og UD bidrege med 8 – 9 millionar i åranes løp.

Møtar ministrar
Bjørn Tore er no på veg til ei ny vitjing i Moldova i samband med eitt årsjubileumet for det nasjonale kompetansesenteret dei har starta.

- Vi har teke på oss drifta av senteret for tre år. Der har vi ansatt to augelegar, ein sykepleiar og ein kontortilset. Dei skal vera med på å kvalitetssikra og oppretthalda kompetansen hos augelegane som vi allereie har lært opp.

- No er eg oppteken av at senteret skal få leva vidare når vi ikkje lenger har drifta. Difor skal eg møta både helseministeren og sosialministeren, og kanskje statsministeren, når eg kjem bort der denne gongen. Vi har heile tida hatt god kontakt med myndighetane. Eg vonar dei vil ta over om to år.

Ynskjer seg adopsjonar
Det å hjelpa synshemma i Moldova har vorte eit livsverk for Bakketeig.

Gjennom «Hjelp Moldova» har dei oppretta eit adopsjonsprogram der du kan bidra med 100 kroner kvar månad til arbeidet med å gje born og unge synshjelpemiddel dei treng.

Meir om arbeidet i Moldova kan du lesa om på organisasjonen si heimeside.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.