Kommunen og kunstnarane frå visingssenteret skreiv i dag under på ei avtale om bruk av Askvikneset som atelié og galleri (foto: Andris Hamre)

– Huset treng folk!

Kunstnarane frå Visningssenteret flyttar inn på Askvikneset. – Håpet er at villaen kan bli ei base for eit levande kunstmiljø, fortel ordførar Terje Søviknes (Frp).

Av: Andris Hamre

Då kommunen selde visningssenteret i Vindu mot fjorden måtte samstundes dei 8-10 kunstnarane som har helde hus der sjå seg om etter noko nytt. Måndag signerte dei ei intensjonsavtale med kommunen om bruk av den gamle verna villaen frå 1899 på Askvikneset.

- I første fase skriv vi no ei intensjonsavtale medan vi ventar på å få avklart kva vi får lov og ikkje lov til å gjera med den verna bygnaden.

- Planen er at vi når vi har fått avklart med fylkeskonservatoren og riksantikvaren skriv ei permanent avtale, forklarar ordførar Terje Søviknes (Frp) saman med varaordførar Marie Bruarøy (H) og nokre av kunstnarane presenterte avtalen for lokalpressa måndag.

- Kan bli eit fyrtårn

Og planar for bygget og området manglar det ikkje på. I første omgang vil kunstnarane flytte inn i andre høgda med atelié, utstillingslokale og ein liten "kulturkafé" for dei som svingar innom.

- Eg håpar dette kan vera spira til noko som kan bli veldig bra når det får utvikla seg.

- Det har eit potensiale til å bli eit fyrtårn, både regionalt og nasjonalt.

- Men det viktigaste no var å få aktivitet i huset slik at det ikkje står og forfell.

Kurs og samlingar

At potensialet er stort er kunstnarane samde i.

- Dette er ein flott plass å vera, og ein stad med mykje inspirasjon, seier Jan Haaland, ein av dei tre kunstnarane som har vore i dialog med kommunen.

- Her kan barnehagar koma på vitjing og kanskje få seg ein teiknestift og prøva sjølv.

- Vi kan halde kurs og samlingar av forskjellege slag, improvisera og utvikla ideear. Du veit vi er ein kreativ gjeng og her er moglegheitene mange, slår Haaland fast.

Kunst og friluftsliv

Sjølv om resten av Askvikneset skal utviklast til bustader ser ein for seg gode synergiar mellom det offentlege friluftsområdet og aktiviteten i villaen.

- Eg trur dette kan vera eit positivt bidrag til bumiljøet, både her i huset og i dei andre husa som etterkvart kjem.

- I tillegg kan det vera med på å skapa aktivitet og eit godt miljø opp mot friluftsområdet kor ein kan dra nytte av kvarandre, seier Søviknes.

- Eg ser allereie for meg å settja ut bord og stolar her ute når våren kjem, så folk kan koma og setja seg og slå av ein prat, skyt Jarl-Hugo Låstad inn i det han peikar ut på plenen framfor.

Gjestehybel og husvære

Kommunen og kunstnarane ser for seg å innreiie ein liten gjestehybel i tilknytning til ateliéa.

- Då kan kunstnarar frå heile landet koma og la seg inspirera av Os og naturen her ute.

- Ein draum hadde vore å få til eit Os-stipend for bildekunstnarar av same type som Ryvarden-stipendet og andre, seier Låstad.

- I tillegg til gjestehybelen håpar vi at vi får vernemynde med på å laga leilegheiter i 1. høgda og også gjera noko fornuftig av kjellaren. Dermed kan vi klare å ta vare på huset uten at det belastar dei kommunale budsjetta, forklarar Søviknes.

Allereie denne veka vil dei første kunstarane ta huset i bruk. I løpet av ei tre vekers tid vil all aktiviteten i Visningssenteret vera avslutta og flytta ut til Askvikneset.

Fleire saker