Meining | 20. des. 2021

Hvem har kapasitet og kompetanse til å følge opp næringslivet?

– Kommunen legger ned næringsavdelingen mens både utfordringene og mulighetene er som størst.

Hvem har kapasitet og kompetanse til å følge opp næringslivet?
Dagleg leiar i næringsrådet, Synnøve Reksten Mowinckel. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 20. des. 2021 07:04

Hvordan skal vi best ivareta næringslivets interesser i Bjørnafjorden kommune når både næringssjef og næringskonsulent har sagt opp sine stillinger, og det ikke ser ut til at de blir erstattet?

Når våre nærmeste samtaleparter på offentlig side, ikke lenger er til stede eller har kapasitet til å holde den viktige dialogen med næringslivet gående, hvor bærer dette hen da?

Dette er det store spørsmålet som preger Bjørnafjorden Næringsråd nå.

I Bjørnafjorden kommune var det 2.366 registrerte virksomheter pr. 30.09.2021 (ifølge statistisk sentralbyrå). Antallet virksomheter er stadig økende i kommunen vår, med 290 nye registrerte foretak i 2020. Antallet for 2021 ser ut til å være enda høyere, med 243 nyregistreringer pr 30.09.2021 (mot 214 på samme tidspunkt i 2020).

Næringslivet gir inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der hvor bedriftene er lokalisert. I Bjørnafjorden kommune har vi et godt og velfungerende næringsliv, og næringsavdelingen i kommunen har gjort en viktig jobb de senere årene med å legge til rette for etablerte og nye næringsdrivende.

Bør det ikke tilrettelegges enda mer for næringsutvikling i kommunen nå som det smerter mest for enkelte sektorer, nå som utfordringene og mulighetene er som størst, og ikke minst nå som det snart skal klippes snor på den nye veien fra Bergen til Os?

I Bjørnafjorden næringsråd er vi overbevist om at interessen for Bjørnafjorden kommune kommer til å øke i tiden fremover, og da må vi sørge for at eksisterende næringsliv og at de som ønsker å etablere seg i Bjørnafjorden kommune blir godt ivaretatt.

Se på Stord, se på Øygarden og se på Nordhordland. Her jobber det offentlige og næringslivet tett med et felles fokus, og det gir resultater.

Deler av næringslivet ønsker å være i nærheten av Bergen, men det fordrer at det tilrettelegges fornuftig og godt for næringsutvikling.

Ved ansettelse av ny næringssjef i 2016, skulle vedkommende «arbeide offensivt for å skape næringsvekst og nyetableringer, samt skape gode relasjoner til eksisterende virksomheter» ifølge stillingsutlysningen.

Hvem i kommunen har kapasitet og kompetanse til å ta seg av disse viktige oppgavene, og andre henvendelser og påfallende arbeidsoppgaver knyttet til næringslivet?

Det er viktig å ha et godt bindeledd mellom næringslivet i kommunen og politikere som skal fatte vedtak og beslutninger til det beste for næringslivet.

Bjørnafjorden Næringsråd støtter i dag både eksisterende næringsliv, nyetablerere, og potensielle tilflyttere med råd, veiledning, og som generell sparringspartner.

Men en stor del av den jobben muliggjøres av at vi har en lydhør og dedikert motpart og partner i kommunen som har samme fokus mot næringslivet som vi har på vegne av våre medlemmer.

Hvordan vil Bjørnafjorden Næringsråd kunne utfylle dens rolle mot næringslivet, og hvordan vil kommunen kunne imøtekomme næringslivet i Bjørnafjordens interesser, uten at kommunen stiller en slik avdeling til dispensasjon?

Dersom noen av disse arbeidsoppgavene skal flyttes fra kommunen til næringsrådet, slik det ble antydet av kommunedirektøren i sitt innlegg i Formannskapet, 2. desember 2021, vil det kreve betydelig mer ressurser og mer kompetanse enn det som er tilgjengelig i dag, og uansett vil et viktig ledd mellom det private næringslivet og den offentlige etat, være påfallende fraværende, med de konsekvenser for næringslivet og for sysselsetningen i Bjørnafjorden kommune som måtte følge av dette.

For Bjørnafjorden Næringsråd
Synnøve Reksten Mowinckel
Daglig leder

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.