I dag fyller Håkon Drange 90 år - i kvardagen er han ein viktig del av det frivillige arbeidet på Luranetunet. (Foto: Os kommune)

I 90 med frivillig-Håkon

I dag fyller Håkon Drange 90 år - i kvardagen er han i full aktivitet som frivillig hjelpar på Luranetunet.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Aktivitetskoordinator Grete Byrkjeland i kultureininga i Os kommune fortel at Håkon Drange har vore med som frivillig i mange år.

– Han gjer ein flott innsats, mellom anna på det faste arrangementet Luraneslåtten i Tropehagen. Drange stiller trufast opp annankvar torsdag, han både riggar og ryddar og syt for servering i pausen.

– Dessutan er han god til å prata med folk og passa på at alle har det bra. Det er viktig! seier Byrkjeland.

Manglar det nokon til å leia det heile, trør Håkon til

Byrkjeland fortel at Luraneslåtten er eit samarbeid mellom personale, pårørande, Den kulturelle spaserstokken, kultureininga og – ikkje minst – frivillige hjelparar som Håkon Drange. Merethe Hovden er musikalsk leiar i arbeidet. 

– Målet med Luraneslåtten er å få til ein aktivitet som inneheld både musikk og bevegelse, og som gir gode opplevingar i form av meistring, glede, samspel og kontakt mellom folk.

– Med rundt 75 deltakarar kvar gong er det ingen tvil om at dei frivillige sin innsats kjem vel med. Dersom det skulle mangla nokon til å leia det heile, trør gjerne Håkon Drange til, fortel Byrkjeland.
 
Vi vil gjerne nytta høvet til å helsa til jubilanten og takka frå alle på kultureininga og Luranetunet og gratulera med den store dagen.

– Vi er stolte og glade over å ha den spreke 90-åringen i vårt frivilligteam på Luraneslåtten.

Midtsiden stiller seg bak gratulasjonane.

Fleire saker