I fakkeltog mot barnehagekutt

Opprørte foreldre i private barnehager protesterar mot dei foreslåtte kutta til private barnehagar med fakkeltog til rådhuset.

Andris Hamremandag 14. feb. 2011 13:35

Måndag kl 16.30 samlast engasjerte foreldre seg utanfor NAV for å marsjera i fakkeltog til rådhuset.

Grunnen for fakkeltoget er administrasjonen sitt forslag til nytt rammetilskot for dei private barnehagane i kommunen. I saka som skal handsamast av formannskapet i morgon, tysdag, er det foreslått at dei private skal få 89,25% av dei økonomiske tilskota dei kommunale barnehagane får.

Som midtsiden.no skreiv onsdag i førre veke utgjer kuttet totalt 12,7 millionar i følgje dei private barnehagane.

Foreldra protesterer på det dei opplever som urettferdighet frå kommunen si side. Nedanfor kan du lesa brevet foreldra har sendt politikarar, administrasjon og media i samband med markeringa.

Til politikere, ansatte i Os kommune, media og ellers alle som lar seg opprøre over urettferdighet.

Formannskapet i Os kommune vil tirsdag 15. februar prøve å få vedtatt ny finansieringsmodell for kommunale og private barnehager i kommunen. Kjernen i saken er at kommunen bare vil gi private barnehager ca. 89% av de økonomiske tilskuddene som kommunale barnehager får. Dette blir kalt likebehandling.

Det er mye i denne saken som er lett å la seg opprøre over og som vi foreldre med barn i barnehagene krever gjennomgått på nytt og vurdert på bakgrunn av likebehandling, etikk og sunn fornuft.

1. Frp med ordfører Terje Søviknes i spissen har aktivt ønsket å få private barnehager til å etablere seg i kommunen. Uansett hvor man står politisk og hva man mener om forholdet mellom det offentlige og det private så er det ikke mulig å se på den varslede forskjellsbehandlingen som noe annet enn et svik og et politisk dolkestøt.

2. Tallmaterialet som kommunen legger til grunn for å radbrekke private barnehager er absurd og direkte feil. Kommunale barnehager er gitt økonomiske rammer som ikke på noen måte kan gi personalet anledning til å oppfylle de krav som barnehageloven stiller til pedagogisk aktivitet. Dette er gjort for legitimt også å kunne redusere tilskuddet til private barnehager. Av dette allerede forpinte budsjettet vil kommunen gi private barnehager 89%. Likebehandling?

3. Budsjettet til kommunale barnehager reflekterer ikke de reelle kostnadene. Her finner vi bare oppført utgifter til daglig drift og en rekke av de viktigste postene er det ikke budsjettert med. Dette fordi kommunen har egne folk og særavtaler som tar seg av oppgaver som de private må dekke over sitt eget reelle budsjett. Her kan nevnes snømåking, tilsyn av lekeapparater, brannvarslere og elekstrisk anlegg. For å oppnå likebehandling burde kommunen derfor gi private barnehager mer penger, ikke mindre.

4. Gjennom dette forslaget viser kommunen at de ser på innbyggerne som idioter. Vil kommunen gi private barnehager mindre støtte som en del av en ønsket politikk så må de si det. Det holder da ikke å servere oss sludder om likebehandling og tro de kan slippe unna med det.

Hilsen opprørte og engasjerte foreldre til barn i private barnehager i Os kommune.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.