Lokal | 31. mai 2016

I gang med prosjekteringa

Statens vegvesen førebur seg på å få midlar til utbetring av Lepsøykrysset.

Lepsøykrysset er meir enn modent for utbetring. No håper vegvesenet på midlar i budsjettet til hausten og byggestart våren 2017. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 31. mai 2016 19:02

Dei siste dagane har det vore aktivitet med måling i og rundt krysset mellom E39 Halhjemsvegen og fv 158.

– Vi har starta prosjekteringa av krysset, seier seksjonsleiar i bergensregionen, Arild Hegrenæs i Statens vegvesen.

Håper på midlar til hausten

I 2013 starta reguleringsarbeidet, i 2014 var reguleringsplanen ferdig og i november 2015 sa vegvesenet at dei ville sjå på Lepsøykrysset på nytt.

Utbetring av Lepsøykrysset ligg inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med ei løyving på 20 mill. kroner.

– Reguleringsplanen er blitt vesentleg meir omfattande enn rekna med, og kostnaden vesentleg høgare enn dei 20 millionane vi har fått avsett til denne utbetringa, sa ruteansvarleg for E39, Inge Alsaker til Midtsiden i fjor.

Kan bli oppstart i 2017

Hegrenæs seier vegvesenet førebur seg på at prosjektet kan koma med i budsjettet til hausten.

– Vi ønskjer å gjera ferdig prosjekteringa, der vi òg skal ta nokre vurderingar om det blir kanalisering i begge retningar eller berre nord. Dette arbeidet skal vera ferdig tideg på hausten så vi kan legga prosjektet ut på anbod med atterhald om finansiering i statsbudsjettet.

–Vi tar sikte på at det kjem midlar og om alt går som vi håper på kan vi få inn tilboda rundt årsskiftet og starta arbeidet våren 2017.

Stort behov for utbetring

Auka trafikk på E39 og stor utbygging på Lekven har vore med på å gjera Lepsøykrysset stadig meir utfordrande og trafikkfarleg.

Dei som kjem frå Skeie og Øyane kan bli ståande lenge i kø for å koma inn på vegen, dei som kjem frå Os og svinger til høgre for så å ta til venstre nærmast i krysset, der dei gjerne er hindra av køen på Lepsøyvegen, risikerer grunna dårleg sikt å få neste bil i hekken.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.