To av dei fire eigarane i Bøe Lefsebakeri AS, Hans Petter Jensen og Rolf Tore Bøe. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
To av dei fire eigarane i Bøe Lefsebakeri AS, Hans Petter Jensen og Rolf Tore Bøe. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Is i magen for lefse i omnen

Bøe Lefsebakeri går framleis med ambisjonar om å produsera Hardangerlefsa. I Os.

Kjetil Vasby Bruarøy
22. juni 2016 - 11:52

Lefsebakartradisjonar frå 1959 forsvann frå Os då Rieber i 2012 flytta produksjonen av Vestlandslefsa til Lierne.

Mange osingar gledde seg derfor ekstra over at det to år seinare blei lansert planar om å starta ein heilt ny lefsefabrikk i Os, med Rolf Tore Bøe frå lefsefamilien som ein av eigarane og eldsjelene.

Kompetente initiativtakarar

Det første produktet skulle bli Hardangerlefsa, bakt på ei anna oppskrift av Rolf Tore si bestemor, som opprinneleg var frå Hardanger.

Barnebarnet til grunnleggaren av Vestlandslefsa, Rolf Tore, etablerte Bøe Lefsebakeri AS saman med tidlegare dagleg leiar for Toro lefsefabrikk på Os – Jan Arne Vevatne, Hans Petter Jensen med teknisk kompetanse rundt lefseproduksjon, Tom Fagerthun – tredje generasjon av konstruktør og byggar av lefsefabrikken - og Willy Roger Jacobsen, eigar av Vossakjøt og Norwegian Food Partner.

I oktober 2014, to månadar etter at dei gjekk ut med planane, sikra dei seg lokale i Industrivegen. Målet var å få produksjonen i gang våren 2015.

Møtte motgang og mista investor

Midtsiden har hatt kontakt med Rolf Tore Bøe gjennom våren, sommaren og hausten 2015. Det har drøya med etableringa av den nye fabrikken, men i fleire omgangar vore dialog med spennande, potensielle samarbeidspartnarar - og lokalavisa har måtta venta på å få uttale om status i prosjektet.

– Vi hadde god progresjon etter at vi sikra oss lokale. Det blei turar til ulike produsentar av maskiner rundtom i Europa samtidig som vi planla sjølve innreiinga av fabrikken. Men det tok tid, og då det i tillegg var noko uvisse om kapasiteten på straum i området, noko det drøya med avklaring på, ville Jacobsen trekka seg.

– Han er ein travel mann med fleire prosjekt, og vi har forståing for at han prioriterte på ein ny måte. Vi har òg halde dialogen med han om eventuelt framtidig samarbeid.

Bøe, Vevatne og Jensen kjøpte ut Jacobsen. Fagerthun er framleis med på eigarsida. Dei fortel om samarbeidsvillig huseigar, brørne Espen og Knut-Jarle Aspenes, men i løpet av hausten 2015 var det framleis så langt fram at ein produksjon kunne starta at dei rydda ut av lokalet.

– Uaktuelt å produsera utanfor Os

I starten var dei fem partnarar som jobba på spreng med å få fabrikken på beina. No er dei fire, og dei er meir opptatt på kvar sin kant.

– Eg kan knapt visa meg på Os utan å få spørsmål om vi får det til, om det kjem ein fabrikk. Det er hyggeleg at interessa er så stor, men vanskeleg å forklara kvar enkelt korleis vi no jobbar med saka, seier Rolf Tore.

For det er ikkje berre osingane som er nysgjerrige på ny lefse og ny fabrikk.

– Vi blir kontakta både av produsentar og grossistar, nokre vil laga lefsene vi sit på oppskriftene til, andre vil selja dei så snart vi har dei klare.

– Men det er uaktuelt å produsera Hardangerlefsa utanfor Os. Vi ønskjer å bygga ein ny fabrikk tufta på den same gamle metoden, lokal oppskrift, lokalt handverk og lokal produksjon og arbeidskraft.

Kva skal til?

Om ikkje dei no er fem som jobbar knallahardt på dugnad er det framleis ein grei frekvens på møter og samtalar blant gutane bak Bøe Lefsefabrikk. Dei er òg like tru mot konseptet.

– Kva vil det kosta å få fabrikken i gang?

– Vi reknar med at det kjem på rundt 10 millionar kroner, men det er ikkje berre pengane vi ser etter, vi vil ha ein medeigar som forstår korleis vi tenkjer.

– Det er òg ein annan måte vi kan få dette til på, seier Hans Petter Jensen.

I løpet av to år har det blitt tid til å klekka ut andre matrelaterte idear, og nokre av dei, som ikkje er knytt til Os på same måte som lefsene, kan gje inntekt som får fabrikken i gang.

– Vi kan naturlegvis ikkje gå ut med verken ideane eller kven vi har samtalar med, men det skjer framleis spennande ting og vi har framleis det same målet, å etablera Bøe Lefsefabrikk i Os og koma i gang med produksjon av Hardangerlefsa på heimebane.

– Ei lefse som «ingen» har smakt, men som er verdt å kjempa for i årevis for å få i hyllene?

– Lefsa er god og både namnet og historia til lefseproduksjonen i Os har allereie, ut frå interessa frå store aktørar i norsk matvarebransje, vist seg å ha potensiale, seier Rolf Tore Bøe.

Les meir om

Næringsliv Industri