Lokal | 31. aug. 2019

Idrett og kultur

Lesarinnlegg: Livene våre hadde vært langt fattigere uten idretten og kulturen, skriv Roald Stigen.

Idrett og kultur
Livene våre hadde vært langt fattigere uten idretten og kulturen, skriv Roald Stigen. Her frå Redd Barna-cup i Øyane i 2016. (Foto: KVB)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighlaurdag 31. aug. 2019 08:03

Idrett og kultur hører, etter min mening, nøye sammen.

Begrepene og deres innhold kan selvsagt holdes hver for seg. Jeg tror imidlertid at de overlapper hverandre i så mange tilfeller, at idrett og kultur nærmest kan bruke som et samlebegrep i menneskers tilværelse.

Det handler mellom annet om livskvalitet i hverdagen for oss alle.

Siden det nå er valg av ny politisk ledelse i nye Bjørnafjorden kommune, vil jeg gjerne reflektere litt omkring idrett og kultur.

Jeg viser til FrP sine hovedsaker i vårt valgprogram 2019-2023: HANDLEKRAFT for Bjørnafjorden.

Her framgår det at FrP, sammen med Høyre, har etablert svært mange idrettsanlegg og -arenaer over lang tid. Jeg skynder meg å legge til at de fleste anleggene har kommet til tverrpolitisk i Os, så vel som i Fusa. Dette lover bra for nye Bjørnafjorden kommune.

Jeg vil dog fremheve videreutviklingen av sentralidrettsanlegget på Kuventræ og etableringen av Oseana kunst- og kultursenter som noe vi er spesielt stolt av. I Fusa har man også grunn til å være stolt av den nyåpnede Fjorden Arena.

I disse dager er også Os Aktiv med idrettshall og kulturfasiliteter i ferd med å bli ferdigstilt v/Os ungdomsskule. Her skal det også etableres et uorganisert fritidstilbud (kalt Ung Arena) for ungdom der tanken er at ungdommen selv kan være med å utvikle tilbudet.

FrP knesetter også et prinsipp at halleie for barn og unge skal være gratis.

I Os Aktiv vil det f.eks være naturlig å drive med E-sport/gaming. FrP ønsker også å bringe E-sport inn som et valgfag i skolen, og dermed få dette videreutviklet som et nytt fritidstilbud. E-sport er raskt voksende både nasjonalt og internasjonalt, og har langt mer til felles med andre idretter enn det vi tidligere forbant med dataspilling på gutterommet. Videre vil FrP arbeide for å få toppidrettslinje v/Os Gymnas.

Vi har fortsatt mer å gjøre på anleggsfronten.

Bjørnafjorden ser positivt på flere nye anlegg som innendørs fotballarena/flerbrukshall, wakeboard bane, volleyballhall og regional roarena på Vindalsvatnet. FrP ønsker videre å bygge nytt stupetårn i Mobergsvikjo i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd.

I disse dager skal Utval for større idrettsanlegg i Os levere en oppsummering på de nye idrettsanleggene som idrettslagene selv ønsker å bygge/utvikle kommende år. Dette vil, slik jeg ser det, bli et godt grunnlag for Bjørnafjordens nye politikere å følge opp fremover.

Tilsvarende har Fusa prosjekter og anlegg for videre oppfølging i Bjørnafjorden. Her ligger det til rette for nye gode spleiselag mellom kommune, frivilligheten og private.

Jeg vil også nevne friluftsmulighetene Os kommune har sikret seg gjennom oppkjøp av Raudlio/Stokkedalen, samt potensialet i Natur- og kulturparken på Bjånes.

En mulighet er opparbeiding av skogsvei fra Tøsdal og inn mot Raudlio/Stokkedalen. Her håper jeg og FrP at Os Turlag, Bergen og Omland Friluftsråd og Os Jakt og Fiskelag kan delta i et samarbeid med kommunen.

Jeg vet at FrP vil fortsette sin JA-holdning til slike prosjekt, selvsagt i godt samarbeid med og på grunneiernes premisser.

I Raudlio/Stokkedalen kan vi videreutvikle et unikt og fantastisk tur- og aktivitetsområde, tilsvarende det Fusa allerede har i dag.

Os Internasjonale Skulptursymposium, Osfest og Vinnesfestivalen er også noe vi nye Bjørnafjordinger kan være stolte av. Ildsjeler har virkelig klart å sette regionen vår på kartet.

Os er, med rette, blitt en skulpturbygd takket være disse ildsjelers innsats og med Os Kulturutviklings støtte. Kommunen, næringsliv og private har sørget for den finansielle plattformen, men det er ildsjeler og frivilligheten som bærer arrangementene. Det samme ser vi i alle lag og organisasjoner som er engasjert i å skape gode idretts-, kultur- og friluftstilbud for alle aldersgrupper.

Derfor heier FrP på frivilligheten. Vi vil at Bjørnafjorden kommune skal være en aktiv tilrettelegger og samarbeidspart for frivilligheten.

Jeg ber, avslutningsvis, om forståelse for at jeg kan ha glemt å nevne noen og noen aktiviteter i dette leserbrevet. Det er så mye positivt som blir utrettet i samarbeidet mellom frivillige, private og kommunene både i Os og Fusa.

En ting er i alle fall sikkert; - livene våre hadde vært langt fattigere uten idretten og kulturen.

Roald Stigen

14. kandidat Bjørnafjorden FrP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.