Klokka 12 i dag vil Sivilforsvaret testa anlegga sine. Blant anna her i den gamle brannstasjonen i Os sentrum. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

– Ingen grunn til panikk - berre ei øving

Sivilforsvaret testar anlegga sine i dag. 

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Os kommeune melder at klokka 12 i dag vil signalet «Viktig melding - lytt på radio» gå ut frå anlegga. 

Dette er berre ei øving, så det er ikkje grunn til uroa seg. 

Fleire saker