Ei rute er knust og ein projektor er stolen på Kuventræ barneskule. (Privat foto)

Innbrot på Kuventræ barneskule

Ein projektor er stolen og eit klasserom er sperra av etter innbrot og hærverk.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tysdag morgon blei det oppdaga at det har vore innbrot på Kuventræ barneskule.

– Det blei oppdaga då dei første av oss kom på jobb i 7-tida, fortel rektor Olav Røttingen.

Ei rute er knust og ein projektor er stolen.

– I tillegg har dei rota og romstert mykje rundt.

Klasserom sperra av

Skulen ventar no på at politiet skal koma til staden. Klasserommet er sperra av og elevane må få undervising i anna lokale denne formiddagen.

– Det var ein projektor dei var ute etter dei som gjorde innbrot her sist òg, seier Røttingen.

I midten av juni, rett før skuleferien starta i 2015, var førre innbrot på skulen.