Innsatsstyrken vurderer Bakketeig-bygget

Troppssjefar og lagsjefar frå innsatsstyrke Bjørn West på synfaring i Os sentrum.

– Vi er her for fagleg påfyll - det er ingen dramatikk. Kristian Estberg-Godsveen er nestkommanderande for Bjørn West-innsatstyrka til Heimevernet. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightorsdag 17. jan. 2019 10:47

Bildeserie:

Fagleg diskusjon på baksida - korleis koma seg opp og inn? (Foto: KOG)
Bakketeig-bygget vart «målet» då dette står fritt. (Foto: KOG)
Innsatsstyrka vil vera i sentrum fram til lunsjtider. (Foto: KOG)
Fagleg diskusjon på baksida - korleis koma seg opp og inn? (Foto: KOG)
Bakketeig-bygget vart «målet» då dette står fritt. (Foto: KOG)
1 av 3
Bakketeig-bygget vart «målet» då dette står fritt. (Foto: KOG)
Innsatsstyrka vil vera i sentrum fram til lunsjtider. (Foto: KOG)
Fagleg diskusjon på baksida - korleis koma seg opp og inn? (Foto: KOG)

Mange soldatar er i dag på vandring i Os sentrum.

– Dette er reint fagleg påfyll, seier nestkommanderande Kristian Estberg-Godsveen frå ISTY HV-09 Bjørn West.

– Vi har ei samling på Ulven i desse dagar, og no i formiddag har vi ei synfaring i Os sentrum.

Ikkje berre skog

Estberg-Godsveen fortel at føremålet med synfaring er å sjå på eit typisk sentrum i Hordaland.

– Vi driv meir enn berre å gøyma oss skogen. Om vi til dømes skulle få eit oppdrag kor vi må inn og støtta politiet i ein situasjon i eit sentrumsområde med gater og høge bygningar, er det viktig at vi er førebudde.

– Typiske andrer stadar vi ser på er til dømes Voss sentrum og Bergen sentrum. Samstundes har vi ei rolle og eit ansvar for å visa oss i samfunnet. Då er er ein formiddag i Os sentrum ein fin måte å gjera dette på.

– Vi har vald oss ut Bakketeig-bygget fordi vi kan «angripa» det frå alle kantar. Vi er her berre for å sjå og diskutera, det blir ikkje noko dramatikk, i alle fall ikkje i dag.

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.