Inntektstoppen i Os

I natt blei skattelistene lagt ut. Her er osingane med høgast inntekt og formue.

Kjetil Vasby Bruarøy
21. oktober 2009 - 6:40

Natt til 21. oktober blei som vanleg fjorårets skattelister offentleggjort. Her er dei som tente mest, betalte mest skatt og har stør formue i Os i 2008.

Sjå òg: Skatte- og inntektstoppen i Os i 2007

INNTEKTSTOPPEN I OS
       Namn                                  Alder     Inntekt          Formue               Skatt
1     Johan Gustav Hvide     50 år     5.487.708     80.963.357     2.726.573
2     Norvald Lunde             58 år     5.294.058     0                   1.471.459
3     Vidar Havsgård            44 år     5.244.267     2.203.794      2.122.567
4     Martin Lyssand            46 år     4.956.253     2.626.483      1.420.605
5     Lars Kristian Lunde      56 år     4.836.576     1.389.388     1.370.292
6     Ole Johan Østgulen     67 år     4.736.988     3.853.533     1.361.991
7     Stig Atle Gjøvåg           39 år     4.337.918     3.755.261     1.300.048
8     Bjørn Andre Michelsen   36 år     4.022.975     427.688     1.854.713
9     Erling Sælensminde      56 år     3.825.054     1.484.918     1.071.265
10   Odd Jack Monsen         64 år     3.814.599     23.634.500     1.357.984

SJÅ LISTE - DESSE 100 TENTE MEST I OS I 2008
(På 100. plass ligg ein med inntekt på 1.288.903 kroner ...)

FORMUETOPPEN
         Namn                                  Alder     Inntekt            Formue             Skatt
1     Lasse Færøvik              65 år     2.548.216     98.823.685     1.920.557
2     Mons Tore Lyssand       63 år     2.307.577     93.528.363     1.696.786
3     Johan Gustav Hvide       50 år     5.487.708     80.963.357     2.726.573
4     Frode Blydt Svendsen    59 år     2.172.404     64.915.369     1.293.530
5     Espen Aspenes             44 år     832.544        54.011.182     847.413
6     Knut Jarle Aspenes       54 år     1.135.744     43.183.341     811.138
7     Nils Roald Kvamsdal     47 år     0                  36.021.008     280.168
8     Paul Drageset              51 år     3.654.102     34.212.814     1.499.347
9     Jakob Haugen              59 år     0                  24.621.242     250.322
10   Odd Jack Monsen          64 år     3.814.599     23.634.500     1.357.984

DESSE 10 BETALTE MEST SKATT
        Namn                                  Alder     Inntekt            Formue             Skatt
1     Johan Gustav Hvide       50 år     5.487.708     80.963.357     2.726.573
2     Vidar Havsgård              44 år     5.244.267     2.203.794       2.122.567
3     Lasse Færøvik               65 år     2.548.216     98.823.685     1.920.557
4     Bjørn Andre Michelsen    36 år     4.022.975     427.688          1.854.713
5     Mons Tore Lyssand        63 år     2.307.577     93.528.363     1.696.786
6     Hanne Lunde Hansen     38 år     3.396.894     197.020         1.535.058
7     Paul Drageset                51 år     3.654.102     34.212.814     1.499.347
8     Norvald Lunde               58 år   5.294.058         0                  1.471.459
9     Martin Lyssand              46 år     4.956.253     2.626.483       1.420.605
10   Stein Erik Rynning          50 år     2.822.883     0                   1.390.614

Kjelde: TV2.no Skattesøk

Les meir om

Næringsliv