Inviterer til møte om ny omsorgsteknologi

Kva moglegheiter og utfordringar ligg i ny omsorgsteknologi? Nystifta Os Senior Høyre inviterar til ope møte.

Ernst Hoff er ein av initiativtakarane til møtet og Os Senior Høgre (foto: AH)
Andris Hamretorsdag 29. okt. 2015 09:35

Nystarta Os Senior Høyre vil vera ein aktiv part i å tala dei eldre sin sak i Os, no inviterar dei til ope møte om ny omsorgsteknologi.

– Vi er nokre seniorar som er i ferd med å starta Os Senior Høyre. Formelt sett er vi ikkje stifta enno, men vi har likevel lyst til å komma i gang.

– Difor inviterar vi allereie førstkommande måndag klokka 11 til møte i Os eldresenter om ny omsorgsteknologi, fortel Ernst Hoff, ein av initiativtakarane til den nye seniorforeninga.

Erfaringar frå Lindås

Til å holda foredraget har dei invitert stipendiat Mari Synnøve Berge frå Høgskulen i Bergen.

– I Lindås starta dei opp eit arbeid med ny omsorgsteknologi i slutten av 2013 og leverte ein halvvegsrapport i midten av 2014. Mari Synnøve Berge har vore involvert i dette arbeidet og skriv mellomanna ei oppgåve på Høgskolen om temaet.

– Ho vil leia oss gjennom begrepsjungelen, moglegheitane og ikkje minst dei tekniske og etiske utfordringane knytt opp mot teknologien. Korleis påvirkar dette brukarane, pårørande, tilsette og organiseringa av heimetenestene, seier Hoff.

– Møtet vil vera ope for alle interesserte, ikkje berre seniorane.

Fleire eldre

I rådmannen sitt budsjettframlegg for 2016 kjem det fram at det i 2023 vil vera 230 fleire innbyggarar over 80 år enn i dag. Like mange økninga av elevar i ungdomstrinnet.

– Vi blir fleire eldre, vi held oss friskare og vil blir eldre. Dette er ein kapasitet samfunnet må utnytta. Difor har vi eit ønskje om å engasjera oss for å synleggjera seniorane sin kvardag og livssituasjon. Det er viktig at seniorane blir høyrde, ikkje berre i saker som angår dei direkte, men òg i forhold til den generelle samfunnsutviklinga. Det sit mykje god erfaring blant den eldre garde. Den må takast vare på og difor startar vi ei eiga seniorforening i Høgre og inviterar til ulike foredrag etter kvart som vi kjem i gang, avsluttar Hoff.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.