Lokal | 25. mars 2013

Inviterer til samarbeid

Lesarinnlegg, Terje Haugan: Vi må leve med at noen har fått tærne tråkket på, men det må ikke få konsekvenser for utvikling av sentrum og ødelegge for investorene i BBEI.

Inviterer til samarbeid
Terje Haugan. (Arkivfoto: Andris Hamre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 25. mars 2013 12:16

Sentrumsutviklingen igjen.

Det var veldig kjekt å lese i Midtsiden 20. mars at Søviknes tar til ordet for at man vil sikre beboerne i sentrum mot nattestøy ved å utale de forløsende ord til avisen: "vi må planlegga og regulera meir detaljert korleis vi i framtida kan kombinera dette".

Med ”dette” menes konflikten mellom nattestøy og boliger, og ”forløsende”, fordi vi har etterspurt planmessighet i 4 år.

Sett politikken til side, for det er fagmessig arealplanlegging som er det eneste riktige, hvis man vil etablere en ny støyende virksomhet i et område hvor det bor mange mennesker. Trygge planbestemmelser er helt avgjørende for å få folk til å kjøpe boliger i sentrum, noe som igjen er avgjørende for å få til en positiv utvikling. Her rår markedskreftene.

Kineserne og noen arabiske land gjør det annerledes. De bygger først en by og så finner de noen mennesker å fylle den opp med etterpå. Det er vel ikke akkurat Frp- eller Høyre-politikk, tror jeg?

Ingen betaler for våkenetter.

Bare de som leier veldig billig, slik man gjør i sentrum nå, godtar noe slikt. (Men kommunelegen godtar det altså ikke, slik PBU derimot gjorde i nattklubbsaken).

Når det gjelder ordførerens uttalelse om vilje til dialog, så er det trist lesning for oss. Ordføreren skriver at kontakt vil bli opprettet hvis man lykkes med å finne en ny kjøper. Og hvis ikke? Man må kunne skille sak og person i næringslivet. I politikken er dette annerledes.

Også den nye prosjektlederen for Liv på Øyro, gikk raskt i lås når man snakket om motiver, interesser og prosjekter og man bad om varsomhet og respekt for det arbeidet BBEI har bekostet og utført. Også den nye prosjektlederen er mot nattklubben, sies det.

Har man råd på vegne av innbyggerne å la være å snakke med den største eieren i sentrum, for ikke å si samarbeide? Vi ønsker i alle fall og inviterer igjen og igjen til samarbeid på vegne av prosjektene, og vil gjøre det så lenge vi representerer eierne.

Vi opprettholder selvfølgelig dialogen og den etablerte tilliten hos naboene våre og liker ikke veldig godt at kommunens ”prosjekt” skal snakke med én og én som vi har jobbet for å samle til én enhet.

Jeg vet ikke hvor mye BBEI skal bekymre seg for en iskald skulder, for alle rammene BBEI trenger er lagt i Sentrumsplanen. Hele BBEI sin visjon har vært å gjennomføre den politikk som ble vedtatt i 2008, og de visjoner som Frp presenterte ved valget i 2011.

Vi har ikke bedt om noe som helst, ingen unntak, ingen dispensasjoner, ingenting. Vi har bare bedt om å få levere som etterspurt.

Men vi har fjernet den støyende OPUS og kritisert nattklubbetableringen hos Fagerthun. Det har åpenbart falt noen tungt for hjertet og noen er tråkket på tærne. Nå eier jo BBEI lokalene til OPUS, så der er kritikken mot stansen usaklig

Vi har derfor registrert med undring at noen ikke ønsker å gjøre det så enkelt for BBEI å levere det politikerne ønsker seg mest for sentrum, utvikling og fornying, men det kan nok løses med dialog over tid når nattklubbsaken er avklart.

At den politiske ledelsen og det nye prosjektet ikke ser det som naturlig å ha kontakt med den største eieren skyldes åpenbart nattklubbkonflikten. Konflikten mellom naboene oppstod den gang nattklubbeierne, ”som nå har stukket av”, fikk lov å starte opp uten å søke.

Kommunen skapte derved en nabokonflikt som skal avgjøres av i et granneskjønn, en gang på høsten.

Kommuner skal ikke lage konflikter, kommunen skal heller hindre at de oppstår, i slike tilfeller ved forutgående planarbeid slik ordføreren også tar til ordet for i den nevnte artikkelen.

Myndigheten skal i alle fall være varsom med å velge side. Politikerne står mye mer fritt i så måte. Tenk hvis nattklubben taper i retten. Det kan bli litt ugreit for myndighetene.

Etter at BBEI tok til motmæle kjølnet forholdet til den politiske ledelsen og frøs til is, dialogen opphørte. Vi fortsetter vår åpenhet og sender all relevant informasjon til de rette. Men svarene uteblir.

I grunnskolen kalles slik oppførsel kanskje mobbing, men vi har MOT, for dem som kjenner terminologien, det oppfattes i alle fall litt uhøflig.

Det er vel kjent for leserne at den nye støyen rammet BBEI sin fremdrift hardt og man måtte velge mellom å akseptere dette eller kjempe imot. Siden alle de andre eierne og beboerne i området hadde samme syn som BBEI i forhold til hvilke verdier som stod på spill, også for hele lokalsamfunnet, så valgte BBEI å kjempe mot med alle lovlige midler.

For ordens skyld. Undertegnede har ingen økonomiske interesser i prosjektet eller resultatet for BBEI. Arbeidet er utført som konsulentarbeid og honorert på vanlig måte.

Kommunen og myndighetene valgte side, og har snart brukt opp alle muligheter for å holde nattklubben i live. Men jaggu har dette pågått lenge nå. Vi er på det tredje året og gyldig brukstillatelse etter plan og bygningslovens krav finnes fremdeles ikke, og kan heller ikke gis på lenge. Først må Arbeidstilsynet godkjenne lokalene og støyen må være helt borte.

Nattklubben i dette huset er derfor”nesten en umulighet”. Uten heis er den diskriminerende og i strid med arbeidsmiljøloven, uten nye vegger omtrent av betong er den for støyende og det er i sannhet helt umulig å innrette gjestenes bruk av området utenfor inngangspartiet, slik politikerne har bestemt gjennom politivedtektene. 

”Folk skal være rolig å stå i kø utenfor utesteder” heter det. Det er ikke mulig, det er ikke rettferdig mot gjestene heller. Det skal jo være hyggelig å gå ut med en venn å ta en røyk. Men dersom man mot formodning likevel får til dette, så er problemet for naboene nesten løst. Da gjenstår bare situasjonen ved stengetid, når festglade mennesker går hjem i samlet flokk.

Når ordføreren fastholder at det var riktig å si ja til nattklubben i 2010, og samtidig sier at man bør finne en måte å kombinere uteliv og godt bomiljø på, så forstår vi rett og slett ikke hva han mener. Hans egne myndigheter har jo sagt at det var galt å ikke søke først, med nabovarsel og en fagmessig avveiing for og mot. Søknad i ettertid medførte en fagmessig vurdering for.

Men vi setter pris på det vi oppfatter som en klar støtte til at det må etableres et godt bomiljø i sentrum. Men i dette området er det for sent?

Det er jo nettopp dette kampen har bestått i for BBEI. Skape et godt bomiljø for folk flest som et finansielt grunnlag for nye moderne butikklokaler. Med en handelsstand som sliter med å betale kostnadsdekkende husleie kan man finne løsning i et boligmarked som begynner å ligne en boligboble. Løsningen og timingen for BBEI, var nærmest perfekt, hensett til at den alt vesentlige andelen av boliger skulle ut i markedet denne våren.

Hvis ikke denne ulovlige muntlig tillatte nattklubben hadde dukket opp for over 2 år siden.

Og til kommentarene til prisnivået, så må jeg svare kort at ordføreren nok ikke er helt orientert om hele BBEI sin prisstrategi. Oshjørnet bestod i nye og gamle, store og små leiligheter. De små var allerede bygget og hadde leietakere og var derfor lite hensiktsmessig å selge først.

Det var derfor naturlig å selge de nye og største først, men ikke flere enn akkurat nok som en del finansiering av byggekostnadene. Man oppnår høyest pris når ferdig bygget, slik er det ofte og i alle fall i et stigende marked. Markedet responderte overraskende med at det var de dyreste som var mest interessante – helt til nattklubben ble et tema i pressen. Da raknet det. De som trakk seg unna gjorde det eneste rette.

Det går ikke an å bo i Oshjørnet i dag. Bare ta en tur bort å snakk med dem som gjør det.

Det er ikke mer enn rett å rimelig at du gjør det, eller sender en annen. Spør hvem du vil. Det er sterkt reduserte leiepriser og andre personlige forhold som gjør at noen aksepterer bråket. De som ikke tåler dette er flyttet.

Men noen ganger er det bra i helgene også. Man vet bare ikke når det er sånn eller slik.

Så er det jo slik, ordfører, at folk som kjøper ”rimelige” leiligheter i sentrum av Os har akkurat de samme rettighetene til trygg nattesøvn som ”rikingene” i Os sjøfront. Loven er lik for alle og lik alle steder.

Ingen må tåle mer noe sted (om natten). Bare spør kommunelegen. Dette er rettigheter som definerer markedet og som vi har kjempet for sammen med våre naboer, og som både gjelder nye og eksisterende boliger, gamle og unge.

Vi er overbevist om at selve byggearbeidet med nye Oshjørnet, alene hadde medvirket til å skape den entusiasme og tro på at det nytter, som dere nå lanserer i Liv på Øyro, kanskje det konkrete er det beste i så måte. Det har vel streng talt vært snakket en god del de siste årene. Skulle kommunen gjøre noe for sentrum så er et samarbeid med BBEI om å sparke i gang Oshjørnet mitt aller beste råd – akkurat i dag. Men nattklubben må da bli til klubb uten natt.

Alt kunne sett annerledes ut allerede i dag, hvis ”Nye Oshjørnet” stod og skinte mot torget som i valgkampen til Frp, og byggearbeidene på bankkvartalet var i full sving.

Ingen grunn til å tvile på det vel? Da hadde glasstorget som du snakker om nå virkelig blitt en perle – en prikken over i-en i det området.

Ikke bare har BBEI engasjert seg for å etablere gode bo-forhold, men også gjennom arbeid i sentrumsforeningen, etablering av huseierforening har man lagt ned mye innsats for et bedre sentrum, til beste for alle. Tidligere kommunaldirektør var med og sentrumslederen var veldig engasjert. Saker som kjøreretning, parkering osv, fikk sentrumsforeningen uttale seg om. Brugata burde være enveiskjørt motsatt vei, og man burde velge et ”vanlig” og kjent parkeringssystem og parkering under fotballbanen burde vært forbeholdt alle aktuelle fornyingsprosjekter i sentrumskjernen. Slik ble det jo ikke.

Kommunen bestemte jo alt dette selv til slutt, så det gikk ikke akkurat slik vi synes var best.

Men vi engasjerte oss veldig og brukte mye tid. Det som er bra for sentrum er bra for BBEI.

Parkeringsmulighetene for alle de nye beboerne i sentrum er det vel bare å skyte en hvit pil etter? Vi har spurt mange ganger, men ikke fått svar, men det virker som om disse nå er disponert av kommunens OPS prosjekt og den utbyggeren.

Vi har også tatt initiativ til bekoste etablering av flere parkeringsplasser for handlende og andre i et midlertidig parkeringshus foran rådhuset og omgjøre parkeringsplassen ved Oshjørnet til et offentlig område og et viktig element som knytter sentrum til elven. Hva syntes politikerne om disse forslagene? Vi har fått svarene og har forholdt oss til dem. Det viser uansett at vi har tenkt hele tanker i alle sammenhenger til beste for sentrum og BBEI.

Nå skal kommunen gjøre utviklingen bedre selv, kontakte våre naboer og samarbeidspartnere, kanskje bruke noen av innbyggernes penger og kommunens kloke hoder skal settes på jobben. Ja, dere er bedre og flere og så har dere politisk ankerfeste.

Nye krefter må inn når BBEI har mislykkes. Har vi mislykkes?

Eller var det noe annet som traff oss? Var det egentlig vi som gjorde noe galt denne gangen. Hvordan kunne vi visst bedre?

Vi har protestert kraftig og lenge mot en ulovlig, livsfarlig, diskriminerende og støyende virksomhet borte i nabohuset som vi mener har ødelagt for BBEI og for mange av de andre naboene og for hele sentrumsutviklingen for den del.

BBEI kommer til å gå den veien til endes, nettopp fordi man da kan få etablert gode bo-forhold for folk flest i sentrum slik kommunen ønsker.

Det er vanskelig å ta innover seg at dersom BBEI vinner frem i granneskjønn mot nattklubben, eller Fylkesmannen endrer syn i klagesaken, så er det i realiteten slik at også kommunen og Liv på Øyro er blant vinnerne. En seier som kunne kommet i fjor etter det første tilsynet, i sommer, i september, i november, i desember eller allerede i 2010 med et klart nei og krav om forutgående søknad. Det siste er i ettertid det mest åpenbare.

Vi må leve med at noen har fått tærne tråkket på, men det må for all del ikke få konsekvenser for utvikling av sentrum og ødelegge for investorene i BBEI.

Vi inviterer derfor til samarbeid frem til BBEI evt selger hele eller deler av eiendomsporteføljen. Hvis det er personlig relatert så må også dette frem. Ingen person skal stå i veien for et skinnende sentrum!

Terje Haugan
Forvalter og utvikler av BBEI sin eiendomsportefølje

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.