Johan D. Eide er mannen bak det nye kommunevåpenet. (Foto/Ill: KVB/ Os kommune) 
Johan D. Eide er mannen bak det nye kommunevåpenet. (Foto/Ill: KVB/ Os kommune) 

Johan D. Eide er mannen bak det nye kommunevåpenet

Avslørte kunstnaren: Faren teikna førre våpen og lagde ordførarkjedet. I går blei Johan sitt våpen for Bjørnafjorden kommune endeleg vedtatt.

Kjetil Osablod Grønvigh
20. februar 2019 - 9:28

Fellesnemnda og Fusa kommunestyre gjekk i førre veke inn for å gå for justert versjon av forslag nummer 22 i den anonymiserte konkurransen, i går gjekk Os kommunestyre, som siste instans, inn for å slutta seg til innstillinga. 

I ein prossess kor det byrja med 300 idear, teikningar og skisser, landa juryen beståande av Terje Søviknes, Atle Kvåle, Christian F Fotland, Erik Vangsnes og Lisbeth L Axelsen på det som fram til klokka 22.10 i går var mest kjend som «forslag nummer 22».

Fagleg konsulent til juryen har vore grafisk designer Per Bækken.

Innstillinga til juryen gjekk - med eit par kjappe kommentarar om «vel mykje svensk» samrøystes gjenom kommunestyret. Etter den historiske voteringa braut det ut applaus i kommunestyresalen. 

Framleis heraldisk

1. januar trådde nye reglar for kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Dette innebar at den statlege godkjenningsordninga vart oppheva, og at kommestyra og fylkestinga fekk ekslusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Ordninga med at desse skulle godkjennast av Kongen i statsråd forsvann.

I det nye lovverket står det òg fram at fellesnemnda ikkje har kompetanse til vedta flagg eller våpen. Sjølv om loven no tillet at dei nye våpna og flagga ikkje treng følgja heraldiske prinsipp (vera ekstra tydelege), valde Os kommune og Fusa kommune at dei innsendte forslaga nettopp skulle følgja dette prinsippet. 

Ikea eller Sverige?

Det nye kommunevåpenet for Bjørnafjorden har vore gjennom ein tilpasningsprossess sidan det vart instilt av juryen. Oselvaren har fått ein del mindre korreksjonar, og bølgjene/ spiralene som symboliserer Fusa har òg mindre justeringar. 

Om nokon skulle få assosiasjonar til det svenske flagget eller til IKEA, er fargane noko lysna opp i høve til dei cmyk-verdiane som ligg hos svenskane. 

Som far - så son

I 1949 teikna far til Johan Johan D. Eide senior det som i 70 år har vore Os kommune sitt kommunevåpen.

Til Bjornafjordenkommune.no seier den nyetablerte kommunevåpensmeden at det ikkje har vore lett å halda tett den siste tida etter at at han fekk veta at juryen gjekk for hans forslag.

• Les òg: Gullsmed Eide med bok til 75-årsjubileet (2018)

At kommunevåpenet no «blir i familien» synest han er ekstra stas. 

Samleobjekt?

Kultursjef i Os kommune, Lisbeth Axelsen, seier til Midtsiden at det er ingen som har patent på det gamle komunevåpenet, men ho har allereie lagt unna ein del effektar med det gamle kommunevåpenet på.

Møtesekretær i Os kommune, Karianne Løveng, er den som sit på pins-lageret i Os kommune. Ho kan fortelja at det i 2018, etter førespurnad frå publikum vart sendt ut 25 pins med det gamle kommunevåpenet på. Til no i år er det allereie sendt ut 10. 

Eit enkelt nettsøk viser at det er samlarmiljø i inn- og utland som ser på kommunevåpen som eit samlarobjekt. 

No får dei etterkvart eit nytt våpen å leggja til i samlinga si.