Dei siste vekene har det vore tett med parkering i grøftene på og rundt Luranetunet. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kamp om plassane på Luranetunet

Luranetunet utvider med 10+10 sengeplassar. Samtidig har dei mista 26 parkeringsplassar.

image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tilsette, pårørande og andre gjestar på Luranetunet har for tida problem med å finna ledig parkeringsplass i Solstrandvegen.

Byggestart på gamle Os sjukeheim er medverkande årsak. Her er 26 parkeringsplassar ofra for riggplass til arbeidarar.

– I tillegg har vi tatt i bruk 10 nye sengeplassar tidlegare i år, fortel einingsleiar for pleie og omsorg i Os kommune, Aud Winsents.

Ho er kjent med utfordringa Midtsiden har blitt tipsa om av tilsette og pårørande.

– Det er mest press på plassen mellom klokka 14 og 15, når det er vaktskifte. Vi skal ta i bruk 10 sengeplassar til om eit par veker, så behovet for parkeringsplassar vil ikkje akkurat avta.

– Har de i leiinga tatt nokre form for grep, med sykla-til-jobben-kampanje eller likande?

– Vi har drøfta situasjonen, og vi oppmodar tilsette og andre gjestar å køyra saman, om dei kan. Og så har vi markert fem plassar som reserverte til pårørande.

111 av 113 plassar var opptatt

Då siste tilbygg, med tropehage, blei tatt i bruk i november 2017, var det først 75 av 95 sengeplassar som blei brukte. 51 av 75 plassar blei flytta opp frå gamle Os sjukeheim. Det er dei siste 10+10 sengeplassane som opnar no i år.

Samtidig med innflyttinga på tampen av 2017 opna ein ny parkeringsplass med 44 plassar. Alle desse var opptatt då Midtsiden var oppom i 14-tida onsdag. I tillegg sto det 6 bilar i grøfta, på umerkte plassar.

Parkeringsplassen nærmast inngangen tel 45 plassar, alle desse var opptatt. I grøfta langs vegen ned til krysset var det fullt med 21 bilar, mens den grusa plassen hadde 2 av 24 plassar ledig.

111 av 113 plassar var opptatt, i tillegg sto det 21+6 bilar i grøftene langs veg og pareringsplass. Einaste stad det var meir ledig plass var på dei 24 plassane som er sett av til heimesjukepleien.

Midlertidig - foreløpig

Gamle Os sjukeheim skal bli eit helsehus.

Dei som no er planlagt inn i bygget er:
• Kvardagsrehabiltering
• Servicemann for hjelpemiddel
• Lokalt hjelpemiddellager
• Heimebasert omsorg, demenslag, sårteam
• Diabetes, kols og kreftteam
• Kreftkoordinator
• Demenskoordinator
• Ambulant buoppfølgjingstenester
• Tryggleikssjukepleiar
• Friskliv og meistring

Arbeidet med riving før ny innreiing er i gang.

– Arbeidet, som blant anna inkluderer fjerning av asbest, krev at vi bruker parkeringsplassen til riggområde, seier Halvor Hanevik, prosjektleiar i Os kommune.

Arbeidet held fram eit par veker over påske.

– Den reduserte parkeringskapasiteten er heldivis midlertidig. I alle fall i denne omgang. Korleis vi gjer det når arbeidet med innreiing startar, er førebels ikkje bestemt.

Fleire saker