I desse dagar går det eit tydeleg skilje med is innanor bølgedemparen. Til sommaren kjem tre demparar til. (Lesarbilde, tips@midtsiden.no)

Kan auka skjerming føra til islagt hamn?

Til sommaren kjem dei tre siste bølgedemparane. Kan det føra til is som er tjukk nok til å bli eit hinder for rutebåtane?

image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I desember 2017 gjekk plan- og bygningsutvalet i Os samrøystes inn for å fullføra prosjektet med skjerming av Os hamn - den eine bølgedemparen skal bli til fire.

– Vi er i desse dagar i kontraktsforhandlingar med verftet som lagde den første. Dei tre neste blir bestilt og vi håper å få lagt alle desse ut til sommaren, seier prosjektleiar Halvor Hanevik.

Kuling frå søraust gjorde at den eine bølgedemparen fekk testa seg både i januar og februar.

Etter ei veke med temperaturar ned mot 18 minus har den fått visa seg frå ei anna side; skjerming av hamna fører naturlegvis til meir is.

– Tviler på at heile hamna blir islagt

Hanevik, som sjølv har båt liggande i Os Sjøfront sin marina innanfor nyemoloen, er meir uroa for båtane som ligg i isen enn for faren for at hamna skal bli dekka av is.

– Det er mogleg at is har vore tema på møte med førre prosjektleiar, men det er ikkje noko vi har drøfta etter at eg overtok.

– Skjerming av hamna vil nok, på dei kaldaste vintrane, føra til meir is. Det er mogleg at dette er verdt å diskutera, men eg vil tru at tidevatn og straum vil føra til at isen ikkje blir så tjukk at den blir noko hinder.

Rødne: 1 cm kan vera nok

Rødne Fjord Cruise driv blant anna ruta Reksteren-Våge-Os og Hardangerfjordekspressen (Bergen-Rosendal med stopp på blant anna Flesland og Os).

– Ingen av rutene våre er i dag hindra av is, verken i Rosendal, Våge eller Os, men ein av sightseiing-turane våre, som går forbi Osterøy mot Modalen, har gjort retrett grunna is, seier driftssjef Geir Nedrebø.

Han fortel at is på sjø sjeldan blir eit hindre, då denne ofte er mjuk.

– Men blir konsentrasjonen av ferskvatn høg så kan isen bli hard, då er éin centimeter nok. Vi er veldig varsame med ferskvannsis, og i Os hamn sørgjer Oselvo for at det blir rikeleg med ferskvatn. 

– No er det fem år sidan vi hadde ein vinter med den kulda vi har hatt i det siste, men is i Os hamn kan bli eit potensielt problem for rutene våre.