Kan dette krysset leva opp til eit nytt namn?

«Kulturkrysset»: Nabo Oluf Hessen ser potensiale mellom Vognhallen og Oseana.

Oluf Hessen (t.h.) tok opp saka med sin tidlegare nabo, Svein Atle Garvik frå Os Høyre. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 29. juni 2017 09:40

Bildeserie:

Solstrand sitt dekorative gjerde ved den nye kaien. (Foto: KVB)
Mellom gjestebrygga og Oseana ser det sånn ut. (Foto: KVB)
Her går fleire hundre per kveld, fleire gongar i året. (Foto: KVB)
Solstrand sitt dekorative gjerde ved den nye kaien. (Foto: KVB)
Mellom gjestebrygga og Oseana ser det sånn ut. (Foto: KVB)
1 av 3
Mellom gjestebrygga og Oseana ser det sånn ut. (Foto: KVB)
Her går fleire hundre per kveld, fleire gongar i året. (Foto: KVB)
Solstrand sitt dekorative gjerde ved den nye kaien. (Foto: KVB)

Etter at Oluf Hessen flytta til Os Sjøfront har han gledd seg over korleis Os kommune og ulike lag og byggherrar har oppgradert hamna og resten av sentrum.

– Kommunen har vore flinke på kunst generelt og utsmykking spesielt, synest eg. Derfor slo det meg ein dag, på veg mellom sentrum og Os Sjøfront, at dette noko forsømte stykket i dette etterkvart så trafikkerte krysset, både kunne ha blitt rusta opp, og kanskje blitt til noko meir.

Hessen nemner folkemengder og vandringar mellom sentrumskjerna, Peppes og ulike parkeringsplassar til framsyningar på Oseana, og tilbake, fleire hundre per kveld fleire gongar i året.

– Dette er jo eit kulturkryss! Kunne vi fått ei opprusting og ei utforming som levde opp til dette namnet?

Eit gjerde med Os-motiv

– Både Oseana og Os Sjøfront er ny, Os kai er oppgradert, gjestebrygga og sentrum er representabel og Vognhallen har jo no nyleg fått ei kulturstove. Men akkurat rundt dette krysset er ting litt på skakke, gjerdene er skadde og det gror løvetann i krokane.

– Om det skal pussast opp, kvifor ikkje sleppa kreativiten litt laus?

Utan å koma eventuelle kunstnarar i forkjøpet nemner Oluf nokre eksempel.

– Mange turiststadar, til dels også Os, er flinke med detaljar. Om dette krysset for ei opprusting, kvifor ikkje ha eit gjerde forma av omrisset av ein oselvar, av ei Os-rose eller noko anna som gjer at dei få meterane mellom sentrum og Oseana blir sånn at du vil stoppa opp og sjå?

Kontakta eks-nabo og politikar

Hessen ville lufta ideen for ein med litt politisk engasjement, og kontakta ein tidlegare nabo, Høyre-medlem Svein Atle Garvik.

– Eg synest dette er eit glimrande forslag! Det første som slo meg var å ta delar av kulturlivet frå heile bygda inn, ikkje minst Ole Bull. Nokre notar eller silhuett av Bull kunne vore passande element, saman med oselvar og Os-rosa.

– Eg har vakse opp i Nordvik og var nabo med Oluf i Hellebakkane. Eg synest Ole Bull og Lysøen kunne vore endå betre representert i sentrumskjerna av kommunen.

Vil ta det vidare

Mannen bak ideen har så vidt nemnt det for Garvik sin partifelle, Marie Lunde Bruarøy. Garvik vil drøfta saka vidare med ordføraren.

– Eg håper dei to vil sjå på saka, anten det passar å rusta opp krysset no eller seinare. Om dei vel ut nokre kunstnarar som kan drøfta dette, eller gje oppdraget til Arne Mæland, som gjer så mykje spennande for Os.

Andre element kan òg passa inn.

– På Gardermoen har dei lyd-dusjar, kanskje krysset kunne vore supplert med ein sånn dusj, der du kunne stoppa og høyra Song til Os eller melodi av Ole Bull? undrast Oluf Hessen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.