Kan du fiska her?

Grensa mellom Oselvo og sjøen er skilta - men det betyr ikkje at du kan gjera kva du vil på utsida av skiltet.

Her går grensa. Men det går også grenser 100 og 500 meter utanfor dette skiltet. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 20. juli 2012 11:57

Årets sesong i Oselvo er i gang og fiskarane ser no fram til meir nedbør og stigande elv.

– Salet av fiskekort går så det susar og det står bra med laks på utsida av elva, klar for å gå opp, seier leiar i fiskeutvalet i Os Jakt og Fiskelag, Kjell Mikkelsen.

Medan enkelte står i elva med fiskekort prøver andre lykka på utsida av elva. Kva reglar er det som gjeld?

Lov i fredningssona - i sesongen

I Oselvo er sone 0, som ligg mellom Osbrua og brua ved Landboden, den nedste sona det blir selt fiskekort i. Men elva tel som elv ut til skiltet som viser grensa elv-sjø, skilta står plassert utanfor Peppes på vestsida og utanfor Visningssenteret på austsida.

Frå brua til desse skilta er alt fiske forbode.

Utanfor alle vassdrag i Noreg der det går anadrome laksefisk gjeld følgjande regel:

Fiske etter anadrom fisk er berre lov med følgjande reiskap: Dorg, oter, stong eller handsnøre frå båt og land. Ved båtfiske må heile reiskapen og båten til ei kvar tid vere minst 100 meter frå grensa mellom elv og sjø (elvemunninga).

Ut til 100 meter frå grensa mellom elv og sjø (elvemunninga), er alt fiske forbode unntatt stongfiske frå land i fiskesesongen i vassdraget.

– Ikkje ta sjøaure!

Det er altså lov å fiska rett utanfor grensa elv-sjø, men berre i sesong (som oftast frå 15. juni til 15. september i Oselvo, men sesongen har òg starta tidlegare og seinare. Hald deg oppdatert frå år til år).

Utanom fiskesesongen må du 100 meter ut frå grensa.

– Vi ser vel på moloen på Haugsneset og nyemoloen på Mobersneset som akseptabel avstand frå grensa elv-sjø, så her kan folk fiska heile året.

Mikkelsen håper likevel fiskarar i sjø tar omsyn til fredninga av sjøaure som gjeld i Osvassdraget. I år må alle aure fiska i Oselvo ut igjen, i staden kan fiskarane ta to laks per døgn.

500 meter vekk med not og garn

I tillegg til fiskereglane over gjeld ytterlegare restriksjonar på fiske utanfor fleire vassdrag:

For Storelva i Arna, Eikangervassdraget, Loneelva, Ekso, Modalselva og Oselva gjeld forbod mot not- og garnfiske nærare grense elv – sjø enn 500 meter.

I Os går grensa ut til ei linje som går i nord-austleg retning frå eit punkt 300 meter sør for Ferstadneset, forbi austsida av Raudholmane, til Moldaneset.

Midtsiden samleside: Jakt og fiske

Kjelder/eksterne lenkjer:
Lovdata.no - fiske ved utlaup av vassdrag i Hordaland
Dirnat.no - fiskeregler i saltvann
Fiskeridir.no - fritidsfiske

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.