Lokal | 22. aug. 2018

Kan få statsstøtte til breibandutbygging

– Dagens linje til Sørstrøno er håplaus, seier innbyggar Alex Wallace.

Kan få statsstøtte til breibandutbygging
Nordstrøno har fiber, Sørstrøno har koparledning med fart som tilsvarar under 1/12 av 4G. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy) 
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 22. aug. 2018 10:01

Dei siste åra har ei gruppe med fem naboar i Sørstrøno kjempa for å få breiband til bustadområdet. Ein av dei er Alex Wallace.

– I dag har vi breiband via koparledning frå Canal Digital/Telenor. Vi betaler for 5 Mbits, men den er ofte langt treigare enn det òg, seier Alex.

Til samanlikning har 4G frå Telenor ein snittfart i Hordaland på over 64 Mbits.

– Om ingen andre bruker linja går det an å streama ein film frå Netflix, men det blir stort sett mange stopp i filmen.

– Med tanke på at skulen ligg i Nordstrøno, mange klassekameratar bur der, og Nordstrøno har fiber - blir ungane i Sørstrøno litt isolert frå dei andre i krinsen. Vi har 4G her, men også den kapasiteten er begrensa.

Ingen vil ta kostnaden

Ingen leverandørar har vist interesse for å bygga linje til Sørstrøno i nærmaste framtid.

– Det er 40-50 bustadar her og fleire kjem. Nett no er det minst to hus under bygging. Dessverre er det ingen som vil bruka midlar på å få oss som kunde.

Nabolaget har fått BKK til å estimera kva det vil kosta å trekka linje i luft frå Strønebrua til Sørstrøno, og dei landa på rundt 400.000 kroner. Leige av plass i stolpane skal ha vore største kostnad.

Ligg an til å få statsstøtte

Sørstrøningane har tidlegare søkt om midlar til breibandutbygging i ei nasjonal tilskotsordning. Sist blei det avslag, no ser det ut som om søknaden går gjennom.

Samferdselsdepartementet har i statsbudsjettet for 2018 løyvd 149,7 millionar kroner til utbygging av breiband i område som ikkje er kommersielt lønsame å bygga ut.

Hordaland si ramme er på rett over 8,3 millionar kroner, og Sørstrøno er av Hordaland fylkeskommune innstilt som ein av tre som skal få breiband, melder oskommune.no.

1. Kvinnherad kommune: Strekninga Matre ferjekai-Åkra og Snilstveitøy-Skorpo: 3.800.000 kr
2. Os kommune: Sørstrøno: 400.000 kr
3. Meland kommune: Landsvik-Skjelanger, Ådland, Io, Håtuft-Espetveit, Fosse, Eikeland, Erstad-Meland-Bjørnestad og Dalstø: 4.125.675 kr

Desse områda står lista i innstillinga som fylkeskommunen sender til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Eg håper verkeleg at Nkom deler ut midlar i tråd med innstillinga, det er håplaus sånn situasjonen er i dag. Også bilvegen er i svært dårleg stand, men vi får ta éin ting om gangen, seier Wallace.

Om det blir ny tildelingsrunde av unytta midlar til hausten kan også enkelte område i Jondal, Samnanger og Lindås få breiband.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.