Politiet fekk melding om snøballkasting på bilar tre stadar, blant anna ved Amfisenteret. (Arkivfoto: KVB)

Kasta snøball på bilar tre ulike stadar

– Det kan føra til skade på bil og trafikkuhell, åtvarar politiet.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Måndag ettermiddag og kveld fekk politiet melding om snøballkasting på bilar.

– Meldingar kom inn frå både Lysefjorden, Søfteland og Prestegardsskogen ved Amfisenteret, fortel politioverbetjent Rune Fimreite.

Den eine staden var i ei 70-sone.

– Med kram snø kan snøballane bli tunge og gjera skade på bil. Det er òg fare for at snøballkasting uroar bilførarar og fører til trafikkulykke, åtvarar politiet.

Fleire saker