Jubel på Moberg. F.v.: Madeleine Berge Midtseter, Trine Bjørkhaug Dyke, Kai Erik Hansen, Ina Nyland, Nikolai Reed-Larsen og Susanne Nyland.

Kiwi Moberg passerte 100 mill

Butikken hadde beste driftsmargin av over 600 Kiwi-butikkar før dei utvida i 2017. Året etter blei det omsetnadsrekord.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Kiwi Moberg, som opna i 2010 og blei utvida i 2017, har passert 100 millionar kroner i omsetnad. 

– Det er den tredje Kiwi-butikken på Vestlandet som rundar det magiske talet. Butikken på Moberg er ein av i alt 65 Kiwi-butikkar i region vest, seier Jan Olav Mjøs, regionsjef for Kiwi region vest.

Nådde målet på torsdag 

Det var på ettermiddagen torsdag i førre veke at medarbeidarane på Moberg kunne sleppa jubelen laus. Då var målet om over 100 millionar kroner i omsetnad i 2018 nådd. Omsetnaden hadde auka med over ti prosent frå 2017. 

- Vi sette oss eit mål i starten av 2018, og det nådde vi. Eg meiner heilt klart at årsaka til at vi har klart det er det gode teamet vi har i butikken, i tillegg til eit godt konsept med stort fokus på frukt og grønt, mykje ferskvarer og gode prisar, seier Dyke.

I tøff konkurranse med andre daglegvarebutikkar er butikksjefen overbevist om at service har stor betydning for kvar kundene vel å legga handleturen.

- Service betyr mykje for kundane våre. Vi får heldigvis ein del skryt, dei seier dei trivst godt i butikken vår, seier Dyke.

Over 500.000 kundebesøk

- Det er en stor milepæl å runda 100 millioner kroner i omsetnad, og gleda var stor da målet blei nådd, seier regionsjef Jan Olav Mjøs.

Han fortel at det i løpet av 2018 har vore over 500.000 kundar innom butikken. Delt på rundt 300 opningsdagar i året gir det eit snitt på over 1600 kundar per dag.

Regionsjefen er strålande nøgd med den gode veksta dei siste åra, spesielt med tanke på at konkurransen ikkje akkurat har blitt mindre dei siste åra.

– Eg er veldig stolt over den jobben Trine og resten av staben utfører. No blir målet å halda fram med å auka i same tempo, seier Mjøs.

Konkurransen kan bli endå hardare i åra som kjem. Kiwi opnar sin fjerde butikk i Os i Idrettsvegen i februar. På nabotomta på Moberg jobbar Rema med planar om å opna butikk.

Fleire saker