Kjøper Askvikneset

Kommunen er einige med Helse Bergen. Dei kjøper Askvikneset og bygger leiligheiter og friluftsområde.

Kommunen kjøper Askvikneset frå Helse Bergen (foto: Google maps)
Andris Hamretirsdag 20. mars 2012 15:53

I formannskapet tysdag fortalde ordførar Terje Søviknes (Frp) at kommunen hadde kome til einigheit med Helse Bergen om kjøp av Askvikneset.

- Prosessen har som de veit gått frå innleiande møter i 2011 og ein moglegheitsstudie hausten 2011.

- Når Helse Bergen no bestemte seg å flytta verksemda til Kronstad fekk vi det litt meir travelt enn vi hadde tenkt oss, men den 15. mars blei vi einige om kjøpeavtalen, orienterte Søviknes.

Skal dela eventuell gevinst

Området dei kjøper omfattar 44 mål inkludert dei tilhøyrande bygningane. To av dei første bygningane når ein kjem inn på tomta er vurdert som rivingsklare. Den gamle hovudbygningen er verna både ekstriørmessig og dels innvendig. Den gamle vaktmeisterbustaden er verna utvendig, mens det som som har vore institusjonsbygget dei seinaste åra relativt enkelt kan gjerast om til leiligheiter.

- For dette er vi einige om ein kjøpesum på 22,5 millionar kroner.

- På bakkant av tomta ser vi for oss å byggje leiligheter, medan det er egna til einebustader på den delen av tomta som ligg nærast innkøyringa, forklarte Søviknes.

Ein eventuell gevinst av dette arbeidet skal delast mellom dei to partane.

Sikrar friområdet

Askvikneset er eit av mange flotte strandområde i Osbygda. No vil kommunen starta ei omregulering for å sikra tilgjenga for ålmenta.

- Når det gjeld utviklinga av resten av tomta er vi einige om at området mot sjøen og holmane som følgjer med omregulerast til friluftsområdet.

Dette fekk Lars Atle Skorpen (Ap) til å jubla.

- Eg må berre få gratulera dei som har vore involvert med det flotte resultatet.

- Dette føyer seg fint inn i rekka av flotte område vi tar tilbake i offentleg eige, strålte Skorpen.

Avtalen skal no godkjennast av kommunestyret i Os og av dei styrande organa i Helse Bergen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.