Kom seg ut i tide

Det kunne gått svært gale då ein anleggsveg på Lekven seig 4-5 meter, og tok med seg ei gravemaskin ned i myra.

Kjetil Vasby Bruarøy
29. juni 2007 - 14:40

- Eg såg at vegen sprakk, og ville få gravemaskina på trygg grunn. Men så byrja det å sige, fortel maskinførar Birger Heggeland til Midtsiden.no.

Heggeland, som jobbar for Bøe & Lepsøy, vrei grabba til motsett side for å skapa motvekt før han hoppa ut av gravemaskina. Det gjorde han lurt i.

- Nokre plassar seig vegen 4-5 meter ned på under eit minutt. Det gjekk nærmare tjue minutt før gravemaskina stod på hovudet i myra, i mellomtida jobba vi med å få sikra den, men det fekk vi ikkje til. Eg hadde ikkje trudd at det skulle gå så gale, seier Birger.

Ulykka skjedde i høve arbeid med ein midlertidig anleggsveg mellom to bustadfelt på Lekven. No står det ei ny oppgåve for tur: Å løfta maskina opp att.

- Vi vil bruka ein 200-tonns kran til å løfta med. Grunntilhøva kan gjera det vanskeleg, kranen ferdig rigga veg 129 tonn. Korleis gravemaskina kjem til å oppføra seg når vi får ho opp i lufta er også noko vi må ta omsyn til, seier Sølve Hansen hos Vest Kran.Les meir om

Lokal Veg