Politiet, her i 2015, har denne veka vore to gongar på verkstaden i Industrivegen. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Politiet, her i 2015, har denne veka vore to gongar på verkstaden i Industrivegen. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kom tilbake og stal motorsykkelen

Nok eit innbrot hos Thuen & Matre.

Kjetil Vasby Bruarøy
08. august 2020 - 12:21

Natt til tysdag blei bilverkstaden Thuen & Matre utsett for innbrot. Dette var det femte tilfellet av innbrot, tjuveri og skadeverk ulike stadar i Os på fem dagar.

Tjuven var truleg framleis i lokalet då innehavar Jarle Matre kom på jobb om morgonen.

Ein motocross-sykkel var flytta på og ein port var forsøkt opna.

Natt til fredag var nokon inne i verkstaden igjen - og denne gong gjekk alarmen.

– Vektar rykte ut, det same gjorde eg, fortel Jarle.

Dessverre for Matre var sykkelen som blei flytta på natt til tysdag no vekke.

Tysdag morgon blei denne motocross-sykkelen forsøkt stolen, fredag morgon var den vekke. (Foto: Ørjan Håland)
Tysdag morgon blei denne motocross-sykkelen forsøkt stolen, fredag morgon var den vekke. (Foto: Ørjan Håland)

Såg same motorsykkel nokre timar seinare

Tysdag morgon reagerte Jarle på ein annan motorsykkel. Denne sto parkert på motsett side av vegen rett etter innbrotet, og køyrde raskt frå staden, med ein hjelm bakpå, tilsvarande dei verkstaden sel.

Fredag i 6-tida, nokre timar etter at alarmen gjekk, såg Jarle same motorsykkel på same stad.

– Den kom, stoppa, og køyrde så fort frå staden. Denne gong hadde mc-førar på seg motocrossklede, likande dei vi sel i butikken.

Jarle reagerer på motorsykkelen, både at den kjem så tidleg om morgonen, utan å levera ungar i barnehagen over vegen, og at nokon køyrer på vanleg trafikert veg med motocrossklede.

– Eg har gitt all informasjon vidare til politiet. MC-førar, om han er involvert, ser ut til å vera ein ung eller liten kar.

– Vi har gjort visse grep etter tysdag, no skal vi ha på plass eit endå betre alarm- og overvakingsutstyr, seier Matre, som også i 2015 opplevde å få ein motorsykkel stolen frå verkstaden.

Denne blei funnen igjen. Matre håper at tips til politiet også denne gong kan vera med på å løysa saka.

Les meir om

Lokal Politi