Fotland og Sperrevik sa ja då medlemmane i PBU ba om å få applaudera resultata frå 2019. (Foto: Bjørnafjorden kommune-TV)
Fotland og Sperrevik sa ja då medlemmane i PBU ba om å få applaudera resultata frå 2019. (Foto: Bjørnafjorden kommune-TV)

Kommunebarometeret: 2. plass til Fusa, 1. plass til Os

Kommunane Fusa og Os gav seg på topp før samanslåing.

Kjetil Vasby Bruarøy
14. mai 2020 - 11:27

I dag møtte kommunedirektør Christian F. Fotland i plan- og bygningsutvalet.

Øvste sjef tok for seg den faste posten med å orientera dei ni politikarane i utvalet om siste nytt frå administrasjonen, og kommunedirektøren hausta applaus.

Hovudårsaka til applausen var at han starta innlegget med svært godt og rykande ferskt nytt.

– Det er nesten berre økonomidirektøren og eg som veit dette, men vi har fått resultat frå Kommunebarometeret frå 2019, sa Fotland.

– Fusa ligg på 2. plass i fylket og på 10. plass på landsbasis. Det er heilt fantastisk!

– Os ligg på 1. plass i fylket og på 6. plass på landsbasis, la han til.

Då kom det spørsmål frå salen om det var lov å klappa.

Eit godt utgangspunkt for Bjørnafjorden kommune

– Slår vi saman 1. og 2. plass får vi ein samanlagt 1. plass. Dette bør vera eit godt utgangspunkt for Bjørnafjorden kommune, sjølv om vi har mykje å ta tak i etter samanslåinga.

Kommunebarometeret tar for seg både økonomi og kvalitet på tenester, frå pleie og omsorg til barnevern og grunnskule.

– Eg vil presisera at dette er ein foreløpig rapport. Det blir tatt nokre justeringar utover våren, men det plar ikkje endra mykje på plassering.

«Tittelforsvarar»

Os tok 6. plass på landsbasis i fjor òg. Også Fusa hadde 10. plass våren 2019.

Då kalla Asle Olsen (SV) i lesarinnlegg heile Kommunebarometeret for ein vits.