Lokal | 04. juli 2019

Kommunebarometeret: Os på 6. plass!

I fjor jubla Os for topp 50-plassering, no er både Os og Fusa på topp 10!

Kommunebarometeret: Os på 6. plass!
Ordførar Terje Søviknes og rådmann Christian F. Fotland gler seg over fantastiske resultat for både Os og Fusa. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 04. juli 2019 10:15

Denne veka blei resultata av årets Kommunebarometer publiserte på Kommunal Rapport.

I fjor var det jubel på rådhuset då Os kommune landa på 46. plass.

No har Os klatra til 6. plass! Komande del av same kommune, Fusa, klatra frå 108. plass til 10. plass.

– Vi har alltid lagt på øvste tredel, men dette er eit kraftig byks og eit fantastisk resultat! seier ordførar Terje Søviknes.

– Eg vi gratulera Fusa kommune, politikarkollegaer i Os og, ikkje minst, tilsette i Os kommune!

Midtsiden har òg prøvd å få tak i ein ferierande rådmann, som svarer dette per sms:

– Det er utruleg gøy å sjå at vi skårar så bra! Det har lenge vore mål om å nå topp 50, at vi no er heilt i toppsjiktet på nasjonalt nivå er veldig gledeleg! At Fusa òg gjer det så bra viser at vi har eit godt utgangspunkt for å vidareutvikla tenestene i komande Bjørnafjorden kommune, seier rådmannen.

– For Os sin del stadfestar dette at vi bruker ressursane våre på ein god måte, og at vi får gode tenester av kvar krone.

Politisk leiing plar å få ei analyse med kommentar til tala frå administrasjonen.

Det er førebels ikkje gjort, men ordføraren fekk sjå tal frå alle 12 sektorar, med historikk, før han kommenterte resultata. Kommentarane kjem lengre nede i artikkelen.

Klart best i Hordaland

Kommunebarometeret 2019 - samla sett:
6. plass: Os kommune (46. plass i fjor og 95. plass året før)
10. plass: Fusa kommune (108. plass i fjor)

På topp 100 er det berre to andre frå Hordaland, Sveio på 56. plass og Meland på 88. plass. Detteoverraskar Søviknes.

Samnanger hamna på 171. plass, Tysnes på 192. plass og Austevoll på 310. plass.

Fjell og Askøy landa på 289. og 238. plass, Bergen på 102. plass.

Resultat - sektor for sektor

Barometeret består av 12 ulike sektorar, med ulik vekting.

Grunnskule og pleie og omsorg er viktigast, så kjem barnevern, barnehage og økonomi.

Desse sektorane utgjer 70 prosent av barometeret samla.

Barnehage (10 % vekt i barometeret)
Os på 288. plass (379. i fjor)
Fusa på 107. plass (43. i fjor)

Barnevern (10 %)
Os på 77. plass (51. i fjor)
Fusa på 34. plass (170. i fjor)

Grunnskule (20 %)
Os på 77. plass (164. i fjor)
Fusa på 68. plass (198. i fjor)

Helse (7,5 %)
Os 341. plass (272 i fjor)
Fusa på 147. plass (27. i fjor)

Kostnadsnivå (5 %)
Os på 18. plass (188. i fjor)
Fusa på 47. plass (266. i fjor)

Kultur (2,5 %)
Os på 357. plass (312. i fjor)
Fusa på 412. plass (358 i fjor)

Miljø og ressurser (2,5 %)
Os på 2. plass (1. plass i fjor)
Fusa på 197. plass (310. i fjor)

Pleie og omsorg (20 %)
Os på 71. plass (170. i fjor)
Fusa på 31. plass (49. i fjor)

Saksbehandling (2,5 %)
Os på 47. plass (36. i fjor)
Fusa utan plassering (279. i fjor)

Sosialtjeneste (7,5 %)
Os på 275. plass (262. i fjor)
Fusa på 114. plass (257 i fjor)

Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)
Os på 336. plass (296. i fjor)
Fusa på 202. plass (340. i fjor)

Økonomi (10 %)
Os på 25. plass (65. i fjor)
Fusa på 259. plass (278 i fjor)

– Bevisst satsing har gjeve resultat

Os klatrar spesielt mykje på følgjande område; kostnadsnivå (+ 170 plassar), pleie og omsorg (+99), barnehage (+91), grunnskule (+89) og økonomi (+40 plassar).

– Eg føler meg trygg på at det er vår bevisste satsing på fleire område som har vore med på å skapa desse sjumilsstega, ikkje minst når det gjeld grunnskulen, både meistringsteamet vårt og prosjektet «betre læringsresultat», som har skapt tidenes beste resultat på nasjonale prøvar, er vellykka satsingar, seier Søviknes.

– Innan pleie og omsorg, der vi lenge har vore gode, har nok statleg finansiering vore med å gjeve oss eit yttarlegare løft.

– Kultur er ned 45 plassar og barnevern 26. Kvifor?

– Når det kjem til barnevern kan det vera litt svingingar, men der har vi ferske, gode resultat å visa til.

• Les òg: Revisjonssuksessen til barnevernet i Os (februar 2019)

– På kultur har vi lagt lågt, sjølv om vi veit at vi har gode tilbod, både i Oseana og ute i idretts- og laglivet.

– Kan Ohara, som skal setjast i prøvedrift i oktober, løfta Os opp frå 336. plass innan vatn, avlaup og renovasjon?

– Kanskje. Det spørs kva vekt som blir lagt på kostnad, det har jo blitt eit dyrt anlegg.

– Samtidig jobbar vi målretta og set av 40 millionar kroner i året til utskifting av gamal leidningsnett. Innan dette området er det mange kommunar som burde tatt store grep.

– Kva område vil bli mest påverka av samanslåing med Fusa?

– Økonomi. Her er Os gode, men vi ser at inntektssystemet vil gjera at vi vil slita litt som Bjørafjorden kommune. Av kommunar som slår seg saman er vi dessverre den som kjem verst ut, og i august vil vi i møte med fylkesmannen for å drøfta sjansen for å få eit noko høgare skjønstilskot.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.