Fleire kommunale brukarnamn og passord blei stole då ein nettbutikk blei hacka før jul (foto: Andris Hamre)

Kommunen nær hacka etter julehandel

Innbrot på ei netthandelside gjorde at uvedkommande kunne tatt seg inn i kommunale system.

Av: Andris Hamre

Då rådmann Christian F. Fotland orienterte det nye tenesteutviklingsutvalet i Bjørnafjorden kommune onsdag understreka han kor mykje det hasta med å få kritisk infrastruktur på plass så snart som råd er.

Eit område prosjektleiinga har høg grad av fokus på er alle sider av digitalisering.

– Digitalisering skjer i ekstrem fart. Sikkerhet er særs viktig i denne samanhengen, poengterte Fotland før han kom med eit eksempel som understreka dette.

– Før jul var det eit hackingangrep på ein ekstern netthandelside. Tilsette i kommunen hadde logga seg inn på denne sida med kommunale epostadressar og sine eigne passord. 

– Desse klarte hackerane å henta ut, fortalde Fotland.

Ikkje innbrot

Kommunen blei ikkje utsett for inngrep i sine system.

– Ingen verken prøvde eller kom i posisjon til å komme inn i dei kommunale systema. Innbrot skjedde aldri mykje takka vere dei gode system vi har, poengterer Fotland.

Samarbeid med Bergen

Systema Fotland viser til er samarbeidet Os kommune har med Bergen kommune på det som går på datasikkerhet.

– At brukernavn og passord frå Os kommune blei henta ut frå ein tredjepart blei oppdaga fordi vi er i samarbeid med Bergen kommune på sikkerhet. Dei er 90 stykker som jobber med dette i Bergen. I Os har vi ei 20% stilling på området. Vi hadde kanskje aldri oppdaga det sjølv. Samarbeidet med Bergen gjer at eg søv godt om natta.

Skal presentera i Stavanger

Samarbeidet med Bergen er berre eitt av områda den nye kommunen samarbeidar med andre kommunar.

– Det regionale digitaliseringssamarbeidet som vi har med dei andre kommunane som skal slå seg saman i Bergensregionen, og med Bergen kommune, er unikt på landsbasis. Vi er no prosjektansvarlege for store nasjonale digitaliseringsløysingar som aldri ville ha komme fram om vi ikkje hadde gått inn på denne løysinga.

– Samarbeidet har fengja interesse over heile landet, så i morgon skal eg til Stavanger for å presentere det.

Fleire saker