F.v.: Sjef for Palfinger Marine, Karl Oberreiter, konsernsjef Herbert Ortner og NDM-direktør Jarle Sørstrønen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
F.v.: Sjef for Palfinger Marine, Karl Oberreiter, konsernsjef Herbert Ortner og NDM-direktør Jarle Sørstrønen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Kompetansen var avgjerande

Palfinger-toppsjefen Herbert Ortner kom sjølv til Os for å helsa på sitt nye selskap. Tre aksjonærar frå Os var blant NDM-eigarane.

Kjetil Vasby Bruarøy
17. januar 2015 - 9:43

Onsdag blei det kjent at suksessbedrifta NDM, som frå 2011 til 2013 vaks frå 14,5 til 73,4 millionar i omsetnad, er selt til det globale selskapet Palfinger frå Austerrike.

Les òg: NDM er selt

– Produkta til NDM passar perfekt i vår satsing på den maritime sektoren. Vi har lenge vore verdsleiar i lasthandtering på land og har, etter at vi byrja vår maritime satsing for nokre år sidan, kjøpt 4-5 ulike firma. Vi gler oss veldig over at vi no har fått vinsjar i vårt sortiment, seier Herbert Ortner.

Palfinger-konsernet har rundt 10.000 tilsette rundt i verda. Ortner, som er chief executive (toppsjef i konsernet), kom sjølv til Os då dei tilsette med presse onsdag fekk orientering om oppkjøpet.

– Den viktigaste årsaka til at det blei oppkjøp er dei tilsette og den kulturen dei har bygd opp i NDM. Dei sit på mykje kompetanse, dei har fokus på teknologi, dei leverer kvalitet og dei er veldig flinke på service og kundeoppfølging.

Tre medeigarar frå Os

I 2010 blei dei to Os-selskapa VNE og NDM selt til Stavanger-baserte Køhlergruppen sitt nystarta selskap Spir. Men noko av eigarskapen blei verande igjen i Os.

Då NDM no blei selt til Palfinger var det VNE Holding AS som eigde aksjane. VNE Holding er eigd av Spir AS (80 %) saman med ingeniørbrørne Jarle og Ivar Sørstrønen (8,5 og 6,5 % av aksjane) og sals– og marknadssjef Sverre Mowinckel-Nilsen (5,0 %).

– Sjølv om vi er minoritetseigarar var vi del av heile prosessen som førte til sal av 100 prosent av selskapet. Kontakten med Palfinger fekk vi då vi jobba saman på eit prosjekt for eit år sidan, fortel Jarle.

– Vi er ikkje her for å kutta kostnadar

Sørstrønen fortel at han har godt inntrykk av Palfinger, ikkje minst som eigar av Palfinger Dreggen i Bergen.

– Dei viser at dei investerer, at dei bygger opp selskapa som er del av Palfinger Marine. For oss handlar det om å sikra arbeidsplassane og å veksa vidare her i Os. Vekst i seg sjølv treng ikkje vera eit mål, men det er nok naivt å tru at du kan halda deg akkurat der du er i storleik.

– Vi ser at marknaden utanfor Europa blir stadig viktigare, og det å satsa mot Asia eller Sør Amerika krev ganske mykje ressursar. Med det globale selskapet Palfinger som eigar er vi langt betre rusta til å koma oss inn på denne marknaden.

Ortner stadfestar ambisjonane for NDM.

– Vi kjøper ikkje selskap for å leita etter plassar å kutta kostnadar. Vi kjøper selskapa for å utvida vår marine satsing, for å investera og veksa, seier Palfinger-direktøren.

Les meir om

Næringsliv