Oppdrettsbransjen er gull for Noreg, men Frp er urolege for utgreiinga og fare for grunnrenteskatt og produksjonsavgift. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Oppdrettsbransjen er gull for Noreg, men Frp er urolege for utgreiinga og fare for grunnrenteskatt og produksjonsavgift. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Like konkurransevilkår for havbruksnæringen

Lesarinnlegg: Frp sier nei til grunnrenteskatt på havbruk.

Kjetil Vasby Bruarøy
17. mars 2019 - 20:50

Norge har produsert og eksportert fisk i generasjoner. De siste ti årene er eksporten fra sjømatnæringen mer enn doblet, til 100 milliarder.

Fremskrittspartiet mener Norge skal ha ambisjoner om en ytterligere dobling de neste 10 årene, slik at sjømateksporten når 200 milliarder kroner i 2030. Dette avhenger av et blått taktskifte, hvor det legges til rette for en videre bærekraftig vekst.

Sjømat skaper mange lokale arbeidsplasser og store lokale ringvirkninger langs kysten.

En dobling av eksporten i 2030 vil også legge til rette for flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger lokalt. I 2018 kom den første store utbetalingen fra havbruksfondet til norske fylker og kommuner. Fremskrittspartiet mener vi må bygge videre på havbruksfondet og sikre at fremtidig vekst gir en stabil og årlig utbetaling til de kommunene og regionene som legger til rette for næringen.

Fremskrittspartiet vil ha et skattesystem som motiverer til investeringer, vekst og nyskaping i Norge. Vi ønsker at bedriftsbeskatningen skal være innrettet slik at norske virksomheter har de samme rammevilkårene som våre viktigste handelspartnere.

Vi er derfor urolig for det utredningsarbeidet som nå skjer i regi av det regjeringsoppnevnte utvalget som ser på fremtidig beskatning av havbruksnæringen, herunder ekstraskatt i form av en grunnrenteskatt og/eller produksjonsavgift.

Fremskrittspartiet registrerer også at det nå utvikles teknologier innen havbaserte løsninger og landbasert oppdrett, som gjør våre naturgitte fortrinn i havbruk mindre fremtredende. Dette vil øke den internasjonale konkurransen, og vi må derfor ikke pålegge næringen særskatter som svekker Norge i den globale konkurransen.

Fremskrittspartiet vil:
•    Sikre en videre og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
•    Sikre kystkommunene stabile inntekter fra havbruksnæringen ved å videreutvikle Havbruksfondet.
•    Ikke pålegge sjømatnæringer nye særskatter og avgifter, herunder grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller lignende som svekker den globale konkurransekraften.

Forslagsstiller;
Terje Søviknes og Vestland FrP