Ungdomen må bli flinkare med beltebruken i buss - dette kjem fram etter storkontrollen førre veke. (Ill.foto: KVB)

Kontrollerte 6246 busspassasjerar på Vestlandet

Førre veke var heile 194 kontrollørar frå Statens vegvesen ute for å sjekke korleis det sto til med beltebruken blant busspassasjerar.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Gjennom veka blei totalt 472 bussar kontrollert der 439 passasjerar satt utan belte og av desse fekk 318 gebyr. Dei resterande 121 fekk ikkje gebyr grunna usikker observasjon.

Dette visar at heile 5928 passasjerar har hatt belte på når dei har tatt bussen.

Ungdom må bli flinkare

-Vi er nøgde med det, men vi har framleis ein veg å gå for å nå ungdommen. Undersøkingar visar at det er dei eldste som er flinkast til å feste beltet! Sjølv om det er dei unge som ofte er dei som tar mest buss, seier Trine Villanger som er kampanjeansvarleg i Statens vegvesen region vest.

- Det kan være mange årsaker til dette. Ein av dei er kanskje sosial aksept. Det må bli sosialt akseptert å feste beltet i buss på lik linje som i bil. Eg trur dei fleste av oss reagerer uansett alder når vi ser at nokon ikkje festar beltet i bilen. Sånn må det bli når vi tar bussen også. Bruk belte der det er montert,- alltid, seier ho.

Bussjåførane er viktige rollemodellar. Under kontrollane var det fem bussjåførar som satt usikra og fekk gebyr.

Få inn den gode vanen

-Hovudmålet er ikkje gebyret i seg sjølve, men at alle passasjerar sitter sikra når bussen køyrer frå kontrollplassen. Dette arbeidet gjer vi som eit ledd i målet om å endre på folks vanar når de sit på bussen. Inntrykket vårt er at passasjerar i langdistansebussar er flinke å bruke belte. Passasjerar seier til våre kontrollørar at sjåførane er flinke til å minne på om å bruke belte før dei startar å køyre, seier Villanger.

Våren 2019 har Statens vegvesen i region vest hatt ein markant auking i talet på kontrollerte bussar og tal på skrivne gebyr.

-Vi har særskild høg innsats på kontroll av belte i buss i år, og vi har gjort eit val på gode kontrollplassar og ikkje minst har vi høg merksemd på strekningar der det køyrar bussar som skal køyre ein lengre distanse, seier Villanger. 

Fleire saker

 • Det vart høne i år òg ...

  19. april 2019

  Trass i lite snø vart det påskehøne - for niande året på rad - for familien Holdhus/ Vevle.

 • Påskeprat med Tove

  19. april 2019

  Fem kjappe spørsmål med Tove Tvedt Skarstein.

 • Maritas verd

  19. april 2019

  Marita Moe Sandven vart saman med Ole Amund Gjersvik headhunta til å spela under Festillene i Bergen - det er berre eitt av fleire prosjekt ho...

 • Undersøkte ulykkesstaden i natt

  19. april 2019

  Statens vegvesen og krimteknisk kopla inn grunna alvorlegheitsgraden av MC-ulykka i Industrivegen.

 • MC-ulykke i Industrivegen

  18. april 2019

  OPPDATERT: Motorsyklist henta av luftambulanse - skal ha køyrt inn i lyktestolpe.

 • Påskeprat med Eirik

  18. april 2019

  Fem kjappe spørsmål med Eirik Søfteland

 • Møkka tok straumen til 700

  18. april 2019

  Ein uheldig bonde på Bø kortslutta straumnettet - brannvesenet rykte ut og tok seg av vaskinga.

 • 700 utan straum i Os

  18. april 2019

  OPPDATERT: Klokka 12.30: Straumen tilbake for dei fleste - 57 kundar framleis utan straum. BKK melder om «driftsforstyrrelse»