(Ill. foto: KVB)
(Ill. foto: KVB)

Køyrde i autovernet - mista lappen i 8 månadar

Gjentatte tilfelle av sladding førte til førarkortbeslag.

Kjetil Vasby Bruarøy
09. juli 2019 - 9:38

Ein mann i starten på 20-åra frå Os måtte i førre veke møta i retten sikta for å køyra bil på ein lite omsynsfull måte.

Ein søndagskveld i mai, i ein annan kommune i Hordaland, køyrde han «på en slik måte at han gjentatte ganger fikk sleng/sladd på bilen».

Den eine gongen snurra bilen rundt og hamna utanfor vegen, ein annan gong var han borti autovernet. Då blei både bilen og autovernet skadd.

Skjerpa straff grunnar prikkar på førarkortet

Sikta møtte i retten og tilsto.

Køyringa han blei dømt for kvalifiserer til tap av førarretten i 3 månadar, men sikta hadde 6 aktive prikkar på førarkortet frå før, og fekk derfor forlenga tapstida med 5 månadar.

Mannen blei dømt til tap av førarretten i 8 månadar og må i tillegg betala ei bot på 8000 kroner.

Les meir om

Lokal Politi