Bergen tinghus. (Foto: KVB)
Bergen tinghus. (Foto: KVB)

Køyrde i hasjrus - ber om høgare bot

Årsak: Han vil ikkje ta lappen på nytt.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. februar 2020 - 9:07

Ein utanlandsk mann frå Os blei natt til ein torsdag i april i fjor stoppa avpolitiet på Fjøsangerveien.

Han var mistenkt for køyring i rus, og prøvetaking viste at han hadde THC (verkestoffet i cannabis) tilsvarande over 0,5 promille.

Sikta, som er i 50-åra, møtte i retten og tilsto. Han samtykka òg til avgjerd ved tilståelsesdom.

Denne påverkingsgraden ville normalt kvalifisert til fengsel på vilkår, men domfelte blei dømt for ruspåverka køyring også i 2016. Gjentaking skal skal føra til fengsel utan vilkår saman med bot.

Mannen blei dømt til 21 dagar fengsel, 10.000 kroner i bot og til tap av førarretten på 18 månadar.

Ved tap av førarretten på 6 månadar eller meir, må du ta førarprøven på nytt.

Domfelte eklærte at han anka dommen. Han meinte det var nok med ei bot, og ville gjerne betala 20.000 kroner om han slepp å ta førarkortet på nytt. Mannen forklarte at han kom til Noreg for å jobba, og at han derfor treng førarretten.

Les meir om

Lokal Politi