Lokal | 09. jan. 2019

Kraftig oppgang i saker hos Konfliktrådet

Tall for 2018: – Men Os kunne levert flere saker til megling, sier Bjørg Sletten, leder for Konfliktrådet i Hordaland.

Kraftig oppgang i saker hos Konfliktrådet
Møter og megling blir holdt i offentlige lokaler, gjerne i Os rådhus. (Arkivfoto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 09. jan. 2019 09:27

Om Konfliktrådet: Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. Eksempler på type saker i konfliktrådet er lovbrudd som skadeverk, trusler, innbrudd, mobbing, tyverier - og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen. Konfliktrådet kommer ikke med en «dom» eller konklusjon, men hjelper partene med megling for å finne en avtale begge parter kan leve videre med. Les mer på konfliktraadet.no

Konfliktrådet i Hordaland har hatt en saksoppgang i 2018 på 45 % sammenliknet med 2017. Det er den største økningen av landets 22 konfliktråd.

Årets sakstall er det høyeste som er oppnådd i Konfliktrådet i Hordaland sin historie. Størst økning er det i antall straffesaker med hele 80 %. Men også i saker der partene selv har tatt initiativ til konfliktrådsbehandling registrerer konfliktrådet en økning. I 2018 var det 11 % flere sivile saker fra publikum enn året før.

– Til tross for sterk saksøkning i Hordaland er det få saker fra Os lensmannsdistrikt, både når det gjelder ordinære konfliktrådssaker og straffereaksjonene for ungdom under 18 år. Med så mange innbyggere som det er i Os, burde vi hatt flere, sier leder for Konfliktrådet i Hordaland, Bjørg Sletten.

Hun har ikke eksakte lokale tall for Os.

– Tallene jeg sitter på kan være misvisende, for eksempel om saker fra Os er tatt til megling i Bergen. Men jeg har nok tall til å si at osingene kunne løst flere saker i Konfliktrådet. Selv om et møte i Konfliktrådet gjerne ikke fører til «100 % seier» er 60 prosent løsning bedre enn null prosent, enten det er snakk om en sak politiet har henlagt eller en konflikt med en nabo.

Hordaland har 29 meglere. Disse meglet i til sammen 518 saker i fjor. Os har 3 meglere, men 2 av disse er i permisjon, og ledelsen i Hordaland ønsker å engasjere nok en megler fra Os.

Størst økning innen seksuell trakassering

Også i 2018 utgjør vold, trusler og skadeverk de største sakskategoriene som Konfliktrådet i Hordaland behandler. I hele 33 % av straffesakene oversendt fra Vest politidistrikt var det en voldshendelse som lå til grunn for det gjenopprettende møtet i konfliktrådet.

– Men størst økning opplever vi i saker som omhandler seksuelle krenkelser, en utvikling som finnes igjen i store deler av landet.

– Sakene dreier seg for eksempel om uønsket deling av nakenbilder i digitale medier. Nesten 5 % av straffesakene som konfliktrådet mottok i 2018 omhandlet ulike former for seksualkriminalitet.

Av sivile saker er det nærmiljøkonflikter (38 %), økonomiske konflikter (12 %) og ulike former for krenkelser (5 %) som utgjør de dominerende sakskategoriene.

Nesten dobling i saker om ungdom

Et viktig utviklingstrekk for 2018 var at langt flere unge under 15 år var part i en konfliktrådssak i Hordaland enn tidligere. I 2018 var det en oppgang på hele 87 % i parter som var under 15 år når saken gikk til behandling i konfliktrådet.

I Hordaland har 28 unge lovbrytere fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i 2018. 4 av ungdommene var idømt ungdomsstraff. Straffereaksjonene gjelder ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlige lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og som er motivert for endring.

Straffen består av et ungdomsstormøte med involverte parter der ungdommen får muligheten til å gjenopprette skaden eller krenkelsen den har begått, en ungdomsplan med krav til ungdommen og et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden.

Det er en trend over hele landet at påtale og domstoler ser verdien av disse straffereaksjonene. I siste års statsbudsjett ble konfliktrådet styrket med 16 millioner for å bekjempe ungdomskriminalitet. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan dermed bli et enda bedre virkemiddel for å hjelpe unge lovbrytere til en framtid uten kriminalitet.

Det gode samarbeidet med politi- og påtalemyndigheter fremheves som hovedgrunn for den positive utviklingen i sakstilfanget i ordinære konfliktrådssaker og for straffegjennomføringene som konfliktrådet forvalter.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.