Morosamt, heimelaga manus, fine kostyme og kjempebra skodespel gav jubileumsfesten ein flott start. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Morosamt, heimelaga manus, fine kostyme og kjempebra skodespel gav jubileumsfesten ein flott start. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kreativ historieforteljing på 50 år gamal skule

Læraren skreiv stykket på ei helg - elevane briljerte med skodespel og song.

Kjetil Vasby Bruarøy
22. mars 2019 - 9:22

I 2018 var det 50 år sidan Søre Neset barneskule var ferdig, i går var det feiring av 50-årsjubileet med ope hus, skodespel, song og vandring mellom utstilling, servering og aktivitetar på store delar av skulen.

Elevane frå det nye skulekoret, som tel 60 deltakarar frå 1. til 7. trinn, song viser, ein salme og nokre nyare poplåtar. Elevar frå 5. til 7. trinn var skodespelarar.

Skodespelet, som blei framført to gongar, viste ein typisk skuledag i 1968. Det originale med stykket var at skuleklassen var infiltrert av nokre elevar frå 2019, usynlege for læraren, spennande samtalepartar for medelevane frå fortida.

Elevena frå 60-talet reagerte naturlegvis på at dei moderne ungdomane hadde med seg telefon og «TV», altså pc, på skulen. Elevane frå vårt årtusen blei misunnelege på at ungdomane før i tida gjekk på skule annakvar dag, men var ikkje like glade for verken å få tran, besøk av fluordama eller at helsesøster fortalte at det snart var på tide å ta BCG-prøve i form av risp i armen.

Det heile var illustrert med realistiske, morosame og godt leverte replikkar.

– Då vi fekk høyra om «fluor-dama» tenkte vi; hallo! Kva er det? Vi synest òg det var rart at det var sånn disiplin, at læraren var så streng og at det blei lagt så mykje vekt på skjønnskrift. Det med å skriva fint, og ha fri annakvar dag, var jo bra, synest Thea Walle, Ylva (som gjorde ein strålande jobb som lærar) og Andrea Fristad Teigen.

Stykket er skrive av lærar Vigdis Strønen.

– Eg skreiv det på ei helg. Då eg fortalde at det skulle handla om forskjellen på skulen før og no, var det mange som spurde om eg skulle laga to ulike framsyningar. Men å sjå teater av ein vanleg skuledag i 2019 ville ikkje vera så spennande, då var det kjekkare å illustrera forskjellane med denne ideen med usynlege elevar frå framtida.

I gangane på skulen sto saft, kaker og kaffi klar - ute i klasseromma var det aktivitetar, utstilling frå tiår til tiår, av effektar elevane hadde tatt med heimefrå eller laga sjølv, og enkelte show, som eit sprekt Spice Girls-innslag.

Les meir om

Kultur