Lokal | 19. apr. 2016

Krevande løp mot kommunesamanslåing

Os, Tysnes og Fusa skal utgreie ni hovudområder før innbyggjarane skal få seie si meining om ei eventuell kommunesamanslåing.

Krevande løp mot kommunesamanslåing
Paul Manger er frigitt frå Os kommune for å fasilitera arbeidet i alle dei tre kommunane (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 19. apr. 2016 12:29

Dei tre Bjørnafjord-kommunane som er i dialog om ei eventuell kommunesamanslåing legg opp til eit tøft løp for å kunne fatt eit endeleg vedtak i dei tre kommunestyra 16. juni.

Førre veke var sentrale personar i administrasjonen i dei tre kommunane samla til fagseminar i Rosendal for å utgreia ståa på ni forskjellige hovudområder.

– Målet med møtet er å få ned på papiret kva som er utfordringaen og kva ein skal sjå vidare på. Det er mellom anna dei store områda som helse, omsorg, oppvekst, plan, økonomi ein skal sjå på. Hensikten er å gjera det kort og konsist. Totalt er det ni hovudområder som skal utgreiast, fortalde rådmann Christian Fotland då styringsgruppa for kommunesamanslåinga i Os var samla i førre veke.

Førstkommande måndag vil forhandlingsutvala i dei tre kommunane, beståande av politikarar, rådmenn og tillitsvalde få presentert utgreiingane og forhandle vidare før ein 2. mai etter planen skal signera ei intensjonsavtale som skal opp i dei respektive kommunestyra 18. mai.

Etterlyste info til innbyggarane

Terje Sperrevik (TVS) etterlyste i møtet informasjon til innbyggarane.

– Eg finn veldig lite på vår eiga heimeside. Om vi skal ha med innbyggarane, så må vi i allefall legge ut det som er offentleg informasjon så langt, påpeikte Sperrevik.

Dei tre kommunane legg opp til ein medverknadsprosess frå innbyggjarane frå 19. mai og fram mot det avgjerande kommunestyremøtet 16. juni kor kommunane skal seie ja eller nei til kommunesamanslåing.

– Det vil bli utarbeidd felles informasjonsmateriell for kommunane. Korleis ein vil høyra innbyggjarane skil litt. Tysnes har mellomanna eit kommunestyrevedtak om at dei skal ha folkerøysting.

– Eg ser i allefall for meg at vi gjennomfører folkemøte i månadsskiftet mai/juni. Korleis vi skal høyre innbyggjarane ut over dette må vi avgjera i kommunestyremøtet 18. mai, svara ordførar Terje Søviknes (Frp).

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.