Forslaga på namn på desse to, av fire komande tunnelar, er Skogafjelltunnelen (t.v.) og Lyshorntunnelen (t.h.). (Skisse: vegvesenet)

Kva skal tunnelane heita?

Mellom Svegatjørn og Nordås kjem fire nye doble tunnelar. Statens Kartverk har kome med namneforslag på alle.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I brev til Os kommune denne veka kjem Statens Kartverk Bergen med grunngjevne namneforslag på tunnelane som skal byggast i samband med ny E39 mellom Os og Bergen.

Både Os og Bergen kommune har uttalerett, både når det kjem til namneval og skrivemåte. Kartverket skriv at namneforslaga på tunnelane bygger på "tidlegare vedtekne primærnamn", så dersom namna blir ståande er det berre samanbindingsmåtane som er til vurdering.

Her er namneforslaga:

1. Tunnel gjennom Skogafjellet, frå Svegatjørn til Endelausemarka (1,4 km): Skogafjelltunnelen.

2. Tunnel frå Endelausemarka til Rådal (9 km): Lyshorntunnelen.

3. Tunnel frå Rådal under Rå til Nordås (2,1 km): Råtunnelen.

4. Tunnel frå Skeievatn under Sørås til Nordås: Søråstunnelen.

Vil tenkja på s-en

Det er kultureininga i Os kommune som skal vurdera forslaga og koma med uttale. 

– Desse forslaga får meg ikkje til å blunka, dei høyres greie ut, seier Åsmund Lien.

– Det skulle ikkje vore ein "s" ekstra, til samanbinding, som Liafjellstunnelen?

– Når det kjem til samanbinding, om det skulle vore ein "s" midt i nokre av namna, er noko eg vil tenkja litt på og undersøkja nærmare.

I styremøte i dag

Verken Lien eller ordførar Terje Søviknes hadde registrert at brevet var kome før Midtsiden slo på tråden.

– Dette er byråkratiske prosessar som går parallelt med dei større prosessane, men alt som er med på å realitetsorientera prosjektet er naturlegvis gledeleg, seier ordføraren, som også synes namna høyres greie ut.

Søviknes er mest opptatt av KS2 og finansieringa av prosjektet. Han var seinast i dag i styremøte i bompengeselskapet.

– Det er ikkje noko spesielle nyhende frå prosessen. Vi jobbar i desse dagar med dialog med Vegkontoret om balansen i finansieringsplanen, seier Terje Søviknes.

Fleire saker