Politioverbetjent Kenneth Berg (t.v.) saman med to frå Cowi, som gjennomførte søk på gravplassen i mars. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Kva vil det bety å finna Trine Frantzen?

– Det er fleire årsaker til at dette søket er viktig, seier Tore Salvesen.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I dag blei det kjent at politiet vil gjennomføra manuelle søk etter Trine Frantzen i form av graving i øvste jordsjikte på delar av Øvsttun gravplass.

Arbeidet skal gjennomførast frå onsdag morgon og kan halda fram til 16. mai.

– Kva om dei finn noko, kva vil det bety for den 15 år gamle saka?

– Den viktigaste årsaka til at vi ønskjer å finna Trine Frantzen er dei pårørande, at dei skal få ei grav å gå til, seier etterforskingsleiar Tore Salvesen til Midtsiden.

– Samtidig vil det kunna gi oss viktig informasjon til det vidare etterforskingsarbeidet, legg han til.

Kan vera med å halda politiet på rett spor

Politiet er ikkje avhengige av at eit eventuelt funn skal resultera i ein obduksjon som fortel noko om kva som skjedde med Frantzen.

– Vi kan håpa på å få svar, men eit funn kan vera viktig sjølv om vi ikkje får nye spor. Det å gjera funn og sikker identifisering, vil gjera at vi kan eliminera fleire andre teoriar og hypoteser om kva som hende før ho blei meldt sakna.

– Er alt etterforskingsarbeidet no konsentrert om skanning og søk på gravplassen?

– Nei. Vi jobbar òg parallelt med taktisk etterforsking. Vi har hatt fleire vitne i avhøyr det siste halve året, nokre av dei er òg heilt nye vitne i saka. Vi byrjar å danna oss eit tydelegare bilde av kva som har skjedd, utan at eg vil ut med fleire detaljar no, seier Salvesen.

Bakgrunn:

• Trine Frantzen frå Os var 32 år då ho 13. mai 2004 blei meldt sakna. Då var det éi veke sidan sist nokon hadde sett eller høyrd frå Trine. Det gjekk 3,5 månadar før saka blei etterforska som mogleg drap, noko politiet har fått kritikk for i fleire omgangar.

• I oktober 2006 fekk spesialetterforskar Ola Thune, i TV Norge-programmet «Savnet» fram ny informasjon.

• To personar, ein av dei var Trine sin sambuar, blei sikta i 2007. Året etter blei saka henlagt grunna bevisets stilling.

• I februar 2012, i samband med etterforsking av drapet på Hilda Feste, kom det fram informasjon som gjorde at saka blei tatt opp på nytt. Men i desember same år, etter avhøyr av 45 vitne, blei etterforskinga trappa ned.

• I februar 2018 sa politiet, ifølgje BT, at dei ville gjera nye undersøkingar i saka , basert på nye tips.

• Seint på hausten 2018 gjekk MAX-programmet «Insider» i djupna på saka. Her blei det teikna eit bilde av at Trine og sambuaren skulda pengar, og at dei som hadde pengar uteståande kan ha drept Trine og truga sambuaren.

Fleire saker