Marie Lunde Bruarøy og Aud-May Boge. (Foto: KVB/privat)
Marie Lunde Bruarøy og Aud-May Boge. (Foto: KVB/privat)

Kvifor stemma Høgre

Lesarinnlegg: Valfridom og kvalitet framfor ideologi.

Kjetil Vasby Bruarøy
08. september 2019 - 20:53

Høgre er først og fremst opptekne av å levera gode tenester, ikkje av kven som leverer desse tenestene. Der private aktørar kan bidra til meir valfridom, betre kvalitet, og smartare løysingar takkar vi i Høgre ja til det.

Bjørnefjorden Høgre har programfesta at vi ynskjer å sikra samarbeidet mellom kommunale og private skular og barnehagar og arbeida for å få til gode fellesløysingar. Dette er eit viktig tiltak for å skapa gode fellesskap i den nye kommunen vår.

Vi har også lansert ideen om å leggja til rette for seniortun i bygdene. For å få realisert seniortuna vil vi også vera avhengig av private aktørar.

Fleire inn i arbeidslivet

Høgre gjennomfører ein inkluderingsdugnad for å få fleire i jobb, og har tradisjon for eit godt samarbeid med næringslivet.

Bjørnafjorden Høgre vil etablera eit tett og godt samarbeid med næringslivet i kommunen vår for mellom anna stimulera til nyetableringar.

For å lukkast med å få fleire inn i arbeidslivet må vi starta med tidleg innsats i skule og barnhage. Bjørnafjorden Høgre har programfesta at vi vil satsa på dei tilsette, ved å tilby etter og vidareutdanning for tilsette i skule og barnehage. Vi vil setja helse, ernæring og skulemat på dagsorden.

Strategien vi skal utarbeida for å motkjempa barnefattigdom i kommunen vår vert eit særs viktig tiltak. Her vil også samarbeida med private aktørar, og frivillige vil verta ein viktig del av løysinga. Vi vil i tillegg auka talet på læreplassar i kommunen, og tilby utdanning innan ulike felt.

Viss du meiner at valfridom og kvalitet er viktigare enn ideologi, stem Høgre !

Marie Elisabeth Lunde Bruarøy
Ordførarkandidat, Bjørnafjorden Høgre

Aud-May Boge
2. kandidat, Bjørnafjorden Høgre