Lokal | 08. mars 2021

Kvinner i pandemiens frontlinje

Leserinnlegg: Vi fortsetter å kjempe for likeverd, likelønn og like muligheter!

Kvinner i pandemiens frontlinje
Kvinnedagen 8. mars. (Ill.foto: Midtsiden)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighmandag 08. mars 2021 11:24

Markeringa av den internasjonale kvinnedagen vil i år preges av pandemien. Sosiale arrangement slik vi er vant til 8. mars, blir satt på vent og går over på digitale arenaer. Vi er kun noen dager unna årsdagen da pandemien gjorde hverdagen til en helt annen over natta.

Pandemien har aktualisert den internasjonale kvinnedagen, ikke bare i Norge, men over hele verden. Kvinner rammes hardest når tjenesteytende næringer som hotell, restaurant og butikker blir stengt. Kvinners økonomiske avhengighet øker, og globalt vil ytterligere 47 millioner kvinner bli tvunget ut i fattigdom. Også i Norge er det fortsatt langt igjen til kvinner tjener like mye som menn. Ja, i koronaåret 2020 økte faktisk lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, viser tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

Kvinner står i pandemiens frontlinje ved at de i større grad enn menn jobber innenfor service- og pleie- og omsorgsyrker. Verdien av jobben de gjør er blitt mer synlig, men kvinnene har også en økt risiko for selv å bli smittet og for å smitte andre. Pandemien har økt belastningen for kvinner i arbeidshverdagen, økt byrdene de allerede tar i hjemmet og svekket mulighetene for å ta seg arbeid. Koronakrisa har forsterket urettferdighetene som har gjort at vi markerer 8. mars.

I Norge blir kvinner rammet av hvordan arbeidet i de kvinnedominerte yrkene organiseres, blant annet i pleie- og omsorgsyrkene. Deltidskrisa har tvunget folk til å jobbe flere steder, og ansatte i helsetjenestene våre opplevde allerede før pandemien arbeidsdager preget av lav bemanning og høy belastning. Vi ser hvordan unge kvinner kun får små deltidsstillinger og må sette livene sine på vent, mens de jakter på ekstravakter for å sikre en anstendig inntekt.

Når kvinner må ta til takke med deltid er det et bidrag til økonomisk avhengighet og manglende selvstendighet. Det gir dårligere pensjon, gjør kvinner sårbare både i arbeids- og privatlivet, og det opprettholder tradisjonelle kjønnsroller. Mens kvinner ikke får noe annet enn deltid, er det selvsagt med hele og faste stillinger i mannsdominerte yrker, som for eksempel i industrien.

Til tross for pandemien, skal vi også i 2021 bruke 8. mars til å feire seirene vi har vunnet. Like viktig er det å rette oppmerksomheten mot alle kampene som gjenstår. Kvinners rettigheter har ikke gått av moten, tvert imot har pandemien aktualisert dem. Selv om vi ikke kan samles til 8. mars-markering i år, skal vi sammen skape et likestilt samfunn.

Vi fortsetter å kjempe for likeverd, likelønn og like muligheter!

Fagforbundet Vestland sitt «Utvalg for mangfold, inkludering, likestilling og Solidaritet»:

Randi Aven, Sara Bell, Fauzia Hussain-Wiik, Anne Kristin Førde, Dijana Saga, Katrine Froestad, Magne Hestad, Antonella Vidal, Sergio Blamey, Solveig Iren Skjerve

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.