Lager 60 meter tunnel kvar veke

I Ohara-prosjektet skyt dei tre salvar for dagen. Bli med Johannes Håkonsund inn i tunnelen.

Cathrin Valestrand
17. mars 2016 - 16:19

Prosjektleiar Johannes Håkonsund  har etterkvart byrja å bruka sitt eige krypinn i brakkeriggen på Moberg meir og meir.

– No er det stort sett Ohara det går i, seier han før sirene som varslar sprenging byrjar å hyla. Det ristar godt når salva går av, og Håkonsund forklarar at det kjennest betre enn rystelsesmålingane tilseier.

– Vi har rystelsesmålarar både her ute og inne i tunnelen. Den der inne flyttar vi med oss innover etterkvart. Og eg kan når som helst gå inn på dataen og sjekka utslaga.

Fasinerande teknologi

Nysprengt salve på Moberg, stoggar planane om ein spasertur i tilkomsttunnelen, men i utsleppstunnelen på Kuhnle er det fritt fram. Sidan tunnelen er tom kan vi køyra inn. Men ikkje utan at foreskrive tryggleiksutstyr er på plass. Hjelm, vernebriller, vernesko, hanskar og synlegheitsutstyr – eller refleksvest om du vil.

Ein svær borerigg, med fire bommar - eit «leiketøy for vaksne karar» - står parkert i ei nisje ca 50 meter inn i tunellen.

– Her vert det pumpestasjon. Det er fasinerande kva ein får til med desse riggane. Dei går på straum, og det vert bora med vatn, så det ikkje støvar så mykje. I tillegg blir det kontinuerleg pumpa luft inn i tunnelen. Det er det som gjer at det vert sirkulasjon i lufta og litt støy her inne.

Sikrar etterkvart

Vel 450 meter inn i fjellet er det stopp. Vi har passert under Kuhnletunet og over oss ligg innmark. Det er mykje blaudt mudder, og ein stor vassdam.

– Her er det reinska ut etter forrige salve, og du ser dei har sett boltar i himlingen her. Etterpå skal det sprøytast med betong, slik som lenger nede i tunnelen.

– Vi har stadig geolog inne her, og det er han som avgjer kor mykje bolt som skal setjast, og avstanden mellom dei.

Litt etter skjema

I tilkomsttunnelen på Moberg ligg dei nærare fire veker etter skjema.

– Det var dårleg fjell i starten, både nede på Kuhnle og på Moberg, men det var igrunn venta. Det var vore litt plunder og heft med utstyret, noko som gjer at ein kjem litt bakpå. Men sjølv om vi ligg litt etter skjema no, så reknar vi med å ta det innatt når vi kjem i hallen.

- Så vi rekk ikkje å bli ferdig med tilkomsttunnelen til rett over påske, slik vi tidlegare har rekna med og sagt. Det går nok ei stund lenger.

Detaljregulering av Greidalen

Utfyllinga i Greidalen med overskotsmassar frå tunnelen er i full gang.

– Her vert det omlag som fleire terrassar, slik at det bli litt høgdeforskjellar inne i området. Det har vore snakk om å starta opp på detaljreguleringa no snart. Etterkvart vil det bli eit flott buområde, og med opprusting av fjæra her, så blir det flott.

– Eg hadde ein kar frå Bergen og omland Friluftsråd på omvisning her ute nyleg. Han tykte det var veldig kjekt med enno ei nyoppdaga perle i Os. Men dei er ikkje inne i drifta av dette området per idag i alle fall.  Men visjonar for korleis det kunne bli hadde han.

Les meir om

Lokal Næringsliv Industri