A-laget droppar grasbanen

Endringar på Kuventræ: Kunstgrasbanen blir ny hovudarena. Os Turn vil bygga nytt servicebygg mellom banane.

Mellom banane på Kuventræ og Osbadet (markert raudt) kan det snart koma eit nytt servicebygg. (Flyfoto, 2012: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 15. nov. 2012 12:52

Bildeserie:

Men enkelte vil nok også sakna graset.
Skisse, klubbhus fasade.
Skisse, klubbhus, plan.
Her kan klubbhuset koma.
Sånne speleforhold blir det no slutt på.
Men enkelte vil nok også sakna graset.
Skisse, klubbhus fasade.
1 av 5
Skisse, klubbhus fasade.
Skisse, klubbhus, plan.
Her kan klubbhuset koma.
Sånne speleforhold blir det no slutt på.
Men enkelte vil nok også sakna graset.

Frå sesongstart 2013 blir A-laget til Os å sjå på kunstgrasbanen, ikkje på grasbanen som Os har hatt som hovudarena sidan juni 1953.

– Det er ei endring som har utspring i kommentarar frå publikum, foreldre og andre involverte, den øvste og nyaste kunstgrasbanen har tribunen tettare på, den er meir intim og fleire meiner Os speler betre på kunstgras enn på gras, seier leiar for hovudstyret i Os Turn, Hans Parnefält.

Etter diskusjonar i leiinga, frå styret, sportsleg utval, trenar og kaptein, er det no bestemt at A-laget skal spela heimekampane sine på den øvre kunstgrasbanen.

– Vi har tru på at det skal bli veldig bra for både publikum og spelarane. Bortekampane er stort sett på kunstgras og dagens Os speler mykje fin og teknisk fotball. Dessutan er dei unge spelarane vakse opp på kunstgras. Sidan det også er bestemt at grasbanen, når den skal fornyast i nytt sentralidrettsanlegg, skal bli kunstgras, er det likevel berre snakk om tid.

Kva med kapasiteten?

Avtroppande A-lagstrenar Tim Henrik Sperrevik trur endringa av bane kan vera positivt.

– Os kan nok få seg eit sportsleg løft etter dette, trur Tim.

– Men for kapasiteten sin del er det viktig at grasbanen blir brukt av andre lag, så ikkje 6000 kvadratmeter blir lagt brakk. Dessutan må den eldste kunstgrasbanen snarast rustast opp med nytt dekke.

Parnefält seier det er planar om at yngre spelarar skal få treningstid og kampar på graset, då dei med si lette kroppsvekt slit mindre på dekket.

Sperrevik meiner Os kommune bør koma på banen og bidra meir.

– Så mange som brukar anlegget til Os Turn, skuleelevar og andre som ikkje er medlemmar, og så er det i praksis knappar og glansbilde Os Turn får tilbake.

– Medlemsmassen og den mengda osingar som bruker Kuventræ er så stor at dette også er ein folkehelsediskusjon, på ein arena med sprengt kapasitet, overmoden for både utviding og fornying.

Nytt "klubbhus"

Onsdag kveld var første speledag i gatecupen MidtsidenCup. Kiosken var open, med ny luke ut mot den komande hovudarenaen.

– Medan vi ventar på større oppgraderingar av heile anlegget jobbar vi med å få på plass eit nytt bygg mellom banane, nær dagens kiosk i retning toalettkontaineren og musikkbingen, fortel styreleiaren.

Det er teikna eit bygg på to etasjar med grunnflate på 220 kvadratmeter.

– Vi vil ha meir plass under tak nærmare banen, eit servicebygg med toalett, kontor, speakerbu og opphaldsrom. Kuventræ er ein samlingsplass, men kan bli ein endå betre samlingsplass om foreldre som kjører og henter ungar på trening kan bruka tida til eit avbrekk med avis og kaffi, i staden for å stressa til og frå banen.

– I andre etasje kan vi også få eit fint aktivitetsrom for undgomane våre, med sitjegruppe, bordtennis eller liknande, ein plass å vera også når dei ikkje er på trening eller kamp.

Os Turn jobbar no med finansiering av huset, som truleg blir plassert mellom tribunen og Osbadet, der toalettkontaineren og musikkbingen står i dag. Det er funne nytt areal til musikkbingen rett i nærleiken.

Til no ser det ut som om bygget vil kosta rundt 3,6 millionar kroner. Lån og eigenkapital, dugnad og rabattar utgjer saman med spelemidlar Os Turn vil søkja på cirka kvar sin tredel av budsjettet.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.